شركت مهندسين دانشمند جهت توسعه بازار كارهاي مشاوره اي خود نسبت به عضويت در كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي اقدام نمود و پس از آن موفق گرديد در […]

ادامه مطلب ›