شرکت مهندسین دانشمند در ارزیابی عملکرد شرکت های طرف قرارداد توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان در سال 95 حائز رتبه برتر گردید.

ادامه مطلب ›

شرکت مهندسین دانشمند در سال 95 موفق به اخذ مجدد پروانه فنی و مهندسی در زمینه برق الکترونیک و اتوماسیون از سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان گردید.

ادامه مطلب ›

شرکت مهندسین دانشمند در سال 95 طی ارزیابی سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان، بعنوان واحد نمونه پژوهشی استانی سال 94 انتخاب گردید.

ادامه مطلب ›

شرکت مهندسین دانشمند در سال 95 موفق به اخذ مجدد گواهینامه صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش های توزیع نیرو با رتبه 1، انتقال نیرو با […]

ادامه مطلب ›

اخــذ گواهينامــه سيستم تضمين كيفيت بر اساس الگوي 2008 : ISO 9001 از شركت بين المــللي AFAQ

ادامه مطلب ›

شركت مهندسين دانشمند جهت توسعه بازار كارهاي مشاوره اي خود نسبت به عضويت در كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي اقدام نمود و پس از آن موفق گرديد در […]

ادامه مطلب ›

ار ديگر تلاشهاي ارزشمند پرسنل اين شركت در انجام تعهدات شغلي و ملي ايشان ثمره ي مطلوبي به همراه داشته به نحوي كه در ارزيابي هاي سازمان صنعت ، معدن […]

ادامه مطلب ›

شرکت مهندسین دانشمند در یازدهمین همایش روز ملی مهندسی توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان بعنوان واحد برتر فنی و مهندسی سال 93 انتخاب گردید.

ادامه مطلب ›