ار ديگر تلاشهاي ارزشمند پرسنل اين شركت در انجام تعهدات شغلي و ملي ايشان ثمره ي مطلوبي به همراه داشته به نحوي كه در ارزيابي هاي سازمان صنعت ، معدن […]

ادامه مطلب ›