شرکت مهندسین دانشمند هرساله به منظور ایجاد انگیزه و تشویق فرزندان همکار شاغل در شرکت اقدام به برگزاری جشن دانش آموزی برای تقدیر از دانش آموزان ممتاز می نماید که در همین راستا این جشن برای دانش آموزان ممتاز سال 1397 برگزار گردید.