شرکت مهندسین دانشمند هرساله به منظور ایجاد انگیزه و تشویق فرزندان همکار شاغل در شرکت اقدام به برگزاری جشن دانش آموزی برای تقدیر از دانش آموزان ممتاز می نماید که در همین راستا در تاریخ 9 اسفند ماه 1396 در مجموعه نیکان اصفهان این جشن برای دانش آموزان ممتاز سال 1396 برگزار گردید.