بدون شك اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیری ها ، مدیریت و پیشرفت سازمانها دارد و شناخت و آشنایی با كتابخانه و فعالیتهای آن یكی از عناصر اساسی و سازنده برای تقویت بنیه علمی هر سازمانی محسوب می­گردد ، بنابراین كتابخانه شركت مهندسین دانشمند در راستای پیشبرد اهداف شركت و برطرف نمودن نیازهای اطلاعـاتی كاركنان از بدو تشكیل شركت ، فعالیت خود را آغاز نموده و در هر برهه­ای از زمان همگام با بروز شدن اطلاعـات ، فعـالیت خود را گسترده­تـر نموده و توانسته است مجموعه اطلاعـات مفیدی را در خود جای دهد ، بـه طوری كه در حـال حاضر مجموع اطلاعـات فـوق در دو قسمت اسـتانداردها و كتب به همراه CDهای اطلاعاتی و فیـلم و عكس موجـود می باشد ، كه استـانداردهای وزارت نـیرو و اسـتانداردهای خـارجی ( ASTM – ISO – IEC – DIN – IEEE – JIS – ASME – BSI – NESC – ANSI ) در سه بخش خط ، پست و توزیع به همراه CDهای مربوطه در 59 عنوان كدبندی شده و لیست كتب در 25 موضوع گوناگون و با بیش از 1600 جلد كتاب علمی و تخصصی در زمینه­های مختلف مهندسی برق ، ساختمان ، كامپیوتر ، مدیریت ، علمی ، مراجع ( هندبوكهای (MGRAW-HILL) – IEV – SIMENS – T&D – ABB ) ) ، پروژه های تحقیقاتی ، عمومی و مانند آن تهیه شده است .

اهداف کتابخانه شرکت

– تهیه و گردآوری منابع اطلاعاتی مفید و متناسب با نیاز همكاران

– امانت و عودت كتب و سایر منابع اطلاعاتی

– تهیه و راه­ اندازی برنامه نرم­ افزاری كتابخانه شركت

این برنامه توسط واحد انفورماتیك شركت تهیه گردیده است كه شامل كلیه اطلاعات پایه،كتب،استانداردها و CDهاونیز اطلاعات كلیه اعضاء و همچنین اطلاعات امانات می باشد .

– اطلاع رسانی تازه های كتاب رسیده به صورت ماهیانه

– كدگذاری و لیست برداری از كلیه كتب،استانداردها و CDها

– بروزرسانی كلیه اطلاعات كتابخانه در نرم افزار آن

– ایجاد فضای آرام و اطمینان بخش برای همكاران و سایر مراجعین

– رسیدگی به پیشنهادات خرید كتاب توسط همكاران

– وجود نشریات داخلی و خارجی گوناگون جهت استفاده همكاران