مركز اسناد فنی شركت مهندسین مشاور دانشمند كه با پیاده سازی سیستم تضمین كیفیت بطور فعال و گسترده مورد بهره برداری قرار گرفته ، علاوه بر اطلاعات مربوط به پروژه ها از زمان انعقاد قرارداد تا مراحل تسویه حساب ، مدارك مهم و اسناد فنی را نیز شامل می شود . ضمناْ بدلیل كمبود فضای لازم جهت نگهداری اسناد و حصول دسترسی به مدارك و اطمینان از نگهداری آنها ، الكترونیكی نمودن مدارك در دستور كار شركت قرار گرفته است .