حجم قراردادهای شرکت در این بخش تاکنون 194.793.134.183 ریال می باشد

پروژه های بخش

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 طراحی شبكه های توزیع مناطق شرق . جنوب .
مهرشهر و اشتهارد
شركت توزیع نیروی برق استان البرز 91/05/16 93/10/15
2 خدمات مشاوره طراحی پروژه های توزیع نیروی برق
استان یزد
توزیع نیروی برق استان یزد 92/09/01 93/08/30
3 نظارت بر اجرای پروژه های بهره برداری توزیع
نواحی مهرماه 93
توزیع نیروی برق نواحی استان تهران 93/04/01 94/03/31
4 نظارت بر اجرای طرح های سرمایه ای ، برداشت
اطلاعات موقعیت مكانی ، بهره برداری و كارگاههای تیرسازی
توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 93/06/01 94/05/31
5 نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای توزیع
نیروی برق استان گیلان
توزیع نیروی برق گیلان 93/06/01 94/05/31
6 خدمات مهندسی طرح برقرسانی پروژه شركت آب
منطقه ای استان كهگیلویه و بویراحمد
آب منطقه ای استان كهگیلویه و بویراحمد 93/07/02 93/09/01

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 طراحی احداث خط 20كیلوولت دكل فلزی
بازوفت
شركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 76/01/20 76/05/20
2 جمع آوری اطلاعات و مكانیزاسیون شبكه
های توزیع برق استان یزد
شركت توزیع برق استان یزد 78/09/28 79/07/28
3 نظارت امورهای شركت توزیع برق استان
قم (برق تهران ) سال 1379
شركت برق منطقه ای تهران 79/01/01 80/03/31
4 طراحی شبكه های 20كیلوولت سایت مجتمع
دامشهر قم
شركت بهپرور دامشهر قم 79/04/28 79/06/28
5 نظارت بر طرح اصلاح وبهینه سازی شبكه
های برق شركت توزیع برق لرستان سال 79
شركت برق منطقه ای باختر 79/05/01 80/02/31
6 نظارت بر طرح توسعه و احدث شبكه های
برق شركت توزیع برق لرستان سال 79
شركت برق منطقه ای باختر 79/06/01 80/03/31
7 طرح جامع شبكه 20كیلوولت شهرستان خرم
آباد
توزیع برق استان لرستان 80/02/01 80/12/29
8 طراحی ونظارت بر توسعه و احداث وبهینه
سازی شبكه های برق شركت توزیع برق استان قم سال80
شركت برق منطقه ای تهران 80/02/30 80/12/29
9 نظارت بر طرح اصلاح و بهینه سازی شبكه
های برق توزیع استان لرستان سال 80
شركت برق منطقه ای باختر 80/03/01 81/03/31
10 نظارت بر طرح توسعه واحداث شبكه های
برق توزیع استان لرستان سال 80
شركت برق منطقه ای باختر 80/03/01 81/03/31
11 طرح جامع شبكه 20كیلوولت استان مركزی
، شهرستانهای خمین ،دلیجان ، محلات
شركت برق منطقه ای باختر 80/11/23 81/11/23
12 طرح جامع شبكه 20كیلوولت شهرستان خرم
آباد (الحاقیه قرارداد)
توزیع برق استان لرستان 80/12/29 81/06/31
13 نظارت برشبكه های توزیع شركت برق
منطقه ای آذربایجان
برق منطقه ای آذربایجان 81/01/01 82/03/31
14 طرح و توسعه و احداث و اصلاح و بهینه
سازی شبكه های برق اموربرق بهمن تهران
شركت توزیع جنوبغرب تهران 81/03/01 81/08/30
15 نظارت بر طرحهای نیرورسانی و تست
لوازم اندازه گیری شبكه های برق استان لرستان سال 81
شركت برق منطقه ای باختر 81/04/01 82/04/01
16 نظارت بر طرح روشنایی معابر و برق
روستایی شبكه های برق استان لرستان سال 81
شركت برق منطقه ای باختر 81/04/01 82/04/01
17 نظارت بر طرح اصلاح وبهینه سازی شبكه
های برق لرستان سال 81
شركت برق منطقه ای باختر 81/04/01 82/04/01
18 نظارت بر طرح توسعه و احداث وچاه آب
كشاورزی شبكه های برق استان لرستان سال 81
شركت برق منطقه ای باختر 81/04/01 82/04/01
19 نظارت بر شبكه های برق توزیع استان قم
سال 81
شركت برق منطقه ای تهران 82/02/15 82/02/15
20 نظارت بر شبکه های برق توزیع استان
لرستان ( حوزه یک ) خرم اباد – کوهدشت – پلدختر سال82
شركت برق منطقه ای باختر 82/04/01 83/04/01
21 نظارت بر شبكه های برق شركت توزیع برق
جنوبشرق تهران مناطق افسریه – هفت تیر- 17شهریور- شهرری سال 82
شركت برق منطقه ای تهران 82/04/15 83/04/15
22 نظارت بر شبكه های برق شركت توزیع
نیروی برق اهواز سال 82
برق منطقه ای خوزستان 82/05/01 84/02/31
23 نظارت بر شبكه های برق توزیع نیروی
برق استان یزد سال 82
شركت برق منطقه ای یزد 82/05/01 83/01/31
24 طراحی شبكه های زمینی – بررسی فنی
شركت توزیع برق آبادان مركزی
برق منطقه ای خوزستان 82/08/17 82/11/02
25 ارائه مناسبترین طرح به لحاظ فنی و
اقتصادی جهت زمینی كردن شبكه توزیع برق آبادان مركزی
برق منطقه ای خوزستان 82/09/18 82/11/18
26 نظارت بر شبكه های برق شركت توزیع
نیروی برق استان یزد سال 83
شركت برق منطقه ای یزد 83/02/01 84/01/31
27 نظارت بر شبكه های برق شركت توزیع
نیروی برق جتوبشرق تهران سال 83
شركت برق منطقه ای تهران 83/03/01 84/05/01
28 برداشت اطلاعات و اصلاح و ساماندهی
شبكه های برق شركت توزیع نیروی برق شوشتر
برق منطقه ای خوزستان 83/06/03 83/12/03
29 طرح جامع و ساماندهی و كاهش تلفات
شبكه توزیع برق شهرستان همدان
شركت برق منطقه ای باختر 83/07/07 85/05/22
30 طرح جامع شبكه 20كیلوولت توزیع
شهرستان خرم آباد (طرح تكمیلی )
توزیع برق استان لرستان 83/07/23 84/07/23
31 حق الزحمه نظارت كارگاهی بر اجرای
روشنایی مسیرهای تنگ چنار -مهریز و یزد ـ تفت و حوزه های همجوار
یزد
شركت راه و ترابری استان یزد 83/08/19 84/04/19
32 طرح و نظارت بر ساماندهی شبكه های برق
شركت توزیع شهرستان خمین
شركت برق منطقه ای باختر 83/09/15 84/10/01
33 نظارت بر شبكه های برق شركت توزیع
نیروی برق استان یزد
شركت برق منطقه ای یزد 84/02/01 85/01/31
34 نظارت بر شبكه های برق توزیع استان
لرستان (حوزه یك) خرم اباد ـ كوهدشت ـ پلدختر
شركت برق منطقه ای باختر 84/04/01 85/04/01
35 نظارت بر پروژه های بهره برداری شبكه
های توزیع در محدوده شركت توزیع نیروی برق غرب استان تهران سال
شركت برق منطقه ای تهران 84/05/01 85/06/31
36 طراحی شبكه های برق شركت توزیع استان
چهار محال و بختیاری
شركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 84/05/12 85/05/12
37 طرح جامع و ساماندهی و كاهش تلفات
شبكه های توزیع برق شهرستان ملایر
شركت برق منطقه ای باختر 84/06/01 85/09/01
38 نظارت بر شبكه های توزیع برق استان
فارس ( 2 )
شركت برق منطقه ای فارس 85/01/01 86/08/30
39 نظارت برشبكه های توزیع برق استان
لرستان (حوزه یك)خرم آباد_كوهدشت _ پلدختر)
شركت برق منطقه ای باختر 85/04/01 86/04/31
40 طرح مكانیزاسیون شبكه های توزیع برق
استان قم
شركت توزیع نیروی برق استان قم 85/04/24 86/06/31
41 نظارت بر شبكه های برق شركت توزیع
نیروی برق شمالشرق تهران سال 85
شركت برق منطقه ای تهران 85/07/01 86/08/15
42 طراحی شبكه های برق شركت توزیع استان
چهارمحال و بختیاری
شركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 85/09/16 86/09/16
43 مكانیزاسیون شبكه و تجهیزات توزیع برق
غرب استان قم
شركت توزیع نیروی برق استان قم 86/03/01 86/12/29
44 نظارت بر شبكه های توزیع نیروی برق
استان لرستان( حوزه یك )
شركت برق منطقه ای باختر 86/05/01 86/08/01
45 نظارت بر شبكه های توزیع نیروی برق
استان لرستان (حوزه یك)
توزیع برق استان لرستان 86/08/01 86/12/29
46 نظارت بر پروژه های سرمایه ای شبكه
توزیع شمالشرق تهران بزرگ
شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 86/08/15 86/10/30
47 نظارت بر پروژه های سرمایه ای توزیع
مناطق دماوند و لواسانات استان تهران
شركت توزیع نیروی برق نواحی استان
تهران
86/08/15 86/12/29
48 نظارت بر شبكه های توزیع استان فارس
دو
شركت توزیع نیروی برق استان فارس 86/09/01 86/12/29
49 نظارت بر پروژه های سرمایه ای توزیع
شمالشرق تهران بزرگ
شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 86/11/01 86/12/29
50 طراحی شبكه های برق توزیع استان چهار
محال و بختیاری سال 87
شركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 87/01/01 87/12/29
51 طراحی شبکه های توزیع برق استان یزد
سال88
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 88/02/26 89/02/26
52 طراحی شبکه های برق شرکت توزیع استان
چهارمحال بختیاری
شركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 88/02/01 89/02/01
53 خدمات مشاوره در زمینه طرح های سیستم
روشنایی معابر
شرکت توزیع برق شمال غرب 88/10/15 89/02/15
54 نظارت شبكه های توزیع استان چهار محال
و بختیاری
شركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 89/01/01 89/12/29
55 طراحی توسعه و احداث شبکه های توزیع
نیروی برق اهواز
شرکت توزیع نیروی برق اهواز 88/05/01 89/04/31
56 بروزرسانی اطلاعات جغرافیایی gis شبکه
های توزیع
توزیع تهران بزرگ قائم مقام 88/05/01 89/05/01
57 نظارت شبكه های توزیع نیروی برق استان
چهار محال و بختیاری
شركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 89/03/17 89/07/11
58 طراحی شبكه های توزیع برق ناحیه جنوب
خوزستان
شركت توزیع نیروی برق استان خوزستان 89/03/16 89/05/16
59 طراحی شبکه های توزیع برق غرب کرج ,
ساوجبلاغ , نظرآباد غرب استان تهران
شرکت توزیع نیروی برق غرب 88/11/15 90/01/15
60 طراحی كاهش تلفات نواحی كهگیلویه و
بویر احمد، گچساران
شركت توزیع نیروی برق استان كهگیلویه
و بویراحمد
89/11/01 90/02/31
61 طراحی شبكه های توزیع مناطق برق غرب
كرج ، ساوجبلاغ و ناحیه برق نظرآباد
شركت توزیع نیروی برق غرب 89/01/15 90/01/15
62 طراحی شبكه های توزیع برق خیابان امام
خمینی دزفول
شركت توزیع نیروی برق 89/02/15 89/12/29
63 طراحی شبكه های توزیع استان كهگیلویه
و بویراحمد
شركت توزیع نیروی برق استان كهگیلویه
و بویراحمد
89/02/20 90/02/20
64 نظارت بر شبكه های توزیع برق جنوب
استان كرمان
شركت توزیع نیروی برق جنوب 89/02/15 90/02/15
65 طراحی شبكه های توزیع برق استان یزد
سال 89
شركت توزیع نیروی برق استان یزد 89/05/01 90/05/01
66 نظارت بر پروژه های سرمایه ای توزیع
قائم مقام و معاونت اجرائی جنوب غرب
توزیع تهران بزرگ قائم مقام 89/03/01 90/02/31
67 طراحی شبكه های توزیع برق اهواز شرکت توزیع نیروی برق اهواز 89/06/01 90/06/01
68 خدمات مشاوره نظارت بر شركتهای توزیع
شهرستان و استان اصفهان ، یزد ، چهار محال
توانیر 89/09/08 90/09/08
69 خدمات مهندسی و مشاوره و طراحی شبكه
فشار متوسط و فشار ضعیف منطقه مسكونی
پایگاه چهارم شكاری دزفول 89/09/14 89/12/29
70 خدمات مهندسی و مشاوره طراحی شبكه های
توزیع نقاط مختلف آبادان 
شرکت توزیع نیروی برق اهواز 89/09/05 89/11/05
71 طراحی شبکه های توزیع برق غرب کرج ,
ساوجبلاغ , نظرآباد غرب استان تهران
شرکت توزیع نیروی برق غرب 88/11/15 90/01/15
72 طراحی كاهش تلفات نواحی كهگیلویه و
بویر احمد، گچساران
شركت توزیع نیروی برق استان كهگیلویه
و بویراحمد
89/11/01 90/02/31
73 طراحی شبكه های توزیع مناطق برق غرب
كرج ، ساوجبلاغ و ناحیه برق نظرآباد
شركت توزیع نیروی برق غرب 89/01/15 90/02/15
74 طراحی شبكه های توزیع برق خیابان امام
خمینی دزفول
شركت توزیع نیروی برق 89/02/15 89/12/29
75 طراحی شبكه های توزیع استان كهگیلویه
و بویراحمد
شركت توزیع نیروی برق استان كهگیلویه
و بویراحمد
89/02/20 90/02/20
76 نظارت بر شبكه های توزیع برق جنوب
استان كرمان
شركت توزیع نیروی برق جنوب 89/02/15 90/02/15
77 طراحی شبكه های توزیع برق استان یزد
سال 89
شركت توزیع نیروی برق استان یزد 89/05/01 90/05/01
78 نظارت بر پروژه های سرمایه ای توزیع
قائم مقام و معاونت اجرائی جنوب غرب
توزیع تهران بزرگ قائم مقام 89/03/01 90/03/31
79 طراحی شبكه های توزیع برق اهواز شرکت توزیع نیروی برق اهواز 89/06/01 90/06/01
80 خدمات مشاوره نظارت بر شركتهای توزیع
شهرستان و استان اصفهان ، یزد ، چهار محال
توانیر 89/09/08 90/09/08
81 خدمات مهندسی و مشاوره و طراحی شبكه
فشار متوسط و فشار ضعیف منطقه مسكونی
پایگاه چهارم شكاری دزفول 89/09/14 89/12/29
82 خدمات مهندسی و مشاوره طراحی شبكه های
توزیع نقاط مختلف آبادان 
شرکت توزیع نیروی برق اهواز 89/09/05 89/11/05
83 برداشت اطلاعات و پیاده سازی در نرم
افزار gis
شرکت توزیع نیروی برق استان 89/07/28 91/01/28
84 طراحی شبكه های توزیع مناطق شهریار .
شهرقدس . ملارد
توزیع نیروی برق غرب استان تهران 90/02/16 91/02/15
85 طراحی شبكه های توزیع استان كهكیلویه
و بویراحمد
توزیع نیروی برق استان كهگیلویه و
بویراحمد
90/02/21 91/02/20
86 طراحی شبكه های توزیع برق شهرستان
اهواز . حمیدیه . ملا ثانی اهواز
توزیع نیروی برق اهواز 90/05/01 90/05/31
87 خدمات مشاوره در زمینه طرح های سیستم
روشنایی معابر
توزیع برق شمالغرب تهران 89/02/16 89/12/16
88 طراحی شبكه های توزیع برق ناحیه جنوب
خوزستان
توزیع نیروی برق خوزستان 89/03/16 89/05/16
89 طراحی شبكه های توزیع برق اهواز –
قرارداد 55/26291
توزیع نیروی برق اهواز 89/06/01 90/12/01
90 خدمات مشاوره نظارت برشركتهای توزیع
شهرستان واستان اصفهان . یزد.چهارمحال .مركزی . همدان ولرستان
توانیر 89/09/08 90/12/29
91 خدمات مهندسی و مشاوره و طراحی شبكه
فشار متوسط و ضعیف منطقه مسكونی پایگاه چهارم شكاری دزفول
پایگاه چهارم شكاری دزفول 89/09/14 89/12/29
92 خدمات مهندسی و مشاوره طرح های كاهش
تلفات بیست منطقه نمونه
توزیع نیروی برق استان كهگیلویه و
بویراحمد
89/11/02 90/03/01
95 طراحی شبكه های توزیع برق شهرستان
اهواز،حمیدیه وملاثانی ق55/6295
توزیع نیروی برق اهواز 89/12/01 90/05/01
96 خدمات مشاوره ونظارت بر شركتهای توزیع
استان گیلان
توانیر 90/07/04 91/01/04
97 طراحی شبكه های توزیع برق استان یزد
سال 90
توزیع نیروی برق استان یزد 90/05/01 91/05/01
98 طراحی شبكه های توزیع شهرستان اهواز .
حمیدیه . ملاثانی سال 90
توزیع نیروی برق اهواز 90/06/01 91/06/01
99 طرح جامع شهرستان همدان منطقه خضر توزیع برق استان همدان 90/06/20 91/06/20
100 طراحی شبكه های توزیع مناطق شهریار .
شهرقدس . ملارد
توزیع نیروی برق غرب استان تهران 90/06/01 91/05/15
101 خدمات مشاوره ونظارت بر فعالیتهای
خدمات مشتركین و لوازم اندازه گیری
شركت توزیع برق استان كرمانشاه 90/05/01 91/05/01
102 طراحی خیابان امام خمینی حد فاصل خ
روستا تا میدان حاج مرادی
توزیع نیروی برق خوزستان 91/03/01 91/08/30
103 خدمات مربوط به ارائه طرح با ضمائم و
صدور دستوركار طراحی قم
توزیع نیروی برق استان قم 91/02/01 92/01/31
104 طراحی شبكه های توزیع مناطق شرق .
جنوب . مهرشهر و اشتهارد
توزیع نیروی برق غرب استان تهران 91/03/01 91/12/29
105 طراحی شبكه های توزیع برق استان
كهگیلویه و بویر احمد
توزیع نیروی برق استان كهگیلویه و
بویراحمد
91/04/01 92/03/31
106 نظارت شبكه های توزیع مناطق شهریار.
ملارد . جنوب كرج . شهرقدس و اشتهارد
شركت توزیع نیروی برق استان البرز 91/04/01 92/03/31
107 طراحی شبكه های توزیع مناطق شرق .
جنوب . مهرشهر و اشتهارد
شركت توزیع نیروی برق استان البرز 91/05/16 92/05/15
108 نظارت بر پروژه های سرمایه ای و بهره
برداری توزیع استان چهارمحال بختیاری
توزیع نیروی برق استان چهارمحال و
بختیاری
91/04/01 92/04/01
109 طراحی پروژه های توزیع شهرستان اهواز
، حمیدیه ، ملاثانی و روستاهای تابعه
توزیع نیروی برق اهواز 91/06/01 92/06/01
110 خدمات طراحی و صدوردستوركار پروژه های
آزاد و سرمایه ای
توزیع نیروی برق استان یزد 91/06/01 92/08/30
111 خدمات مهندسی و انجام محاسبات
برقرسانی به بخش قلب بیمارستان امام سجاد یاسوج
دانشگاه علوم پزشكی یاسوج 92/02/25 92/03/14
112 خدمات مهندسی تأمین برق پروژه هفتیان
شركت آب منطقه ای مركزی
آب منطقه ای مركزی 92/04/04 92/12/29
113 خدمات طراحی پروژه های توزیع نیروی
برق اهواز – قرارداد 54/1204
توزیع نیروی برق اهواز 92/06/01 92/08/30
114 خدمات مهندسی برداشت اطلاعات و پیاده
سازی در نرم افزار GIS یزد
توزیع نیروی برق استان یزد 92/08/16 92/11/16
115 خدمات طراحی توزیع استان البرز شركت توزیع نیروی برق استان البرز 92/08/05
116 طراحی شبكه های توزیع نیروی برق اهواز
– آذرماه قرارداد 54/1869
توزیع نیروی برق اهواز 92/09/01 92/09/30
117 خدمات مهندسی و مشاوره پروژه كاهش
تلفات شبكه برق ملایر
توزیع برق استان همدان 92/09/25 92/10/24
118 نظارت بر پروژه های بهره برداری در
سطح شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
توزیع نیروی برق تهران بزرگ 92/04/01 93/04/31
119 نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای ،
GIS ، ساختمانی و فعالیتهای بهره برداری
توزیع نیروی برق استان چهارمحال و
بختیاری
92/05/01 93/04/31
120 خدمات مهندسی و مشاوره طراحی شركت
توزیع برق استان كهگیلویه و بویراحمد
توزیع نیروی برق استان كهگیلویه و
بویراحمد
92/06/01 93/05/31
121 خدمات مهندسی و مشاوره ای طراحی
مدیریت توزیع برق شهرستان طبس
شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 92/07/01 93/03/31

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 فوق لیسانس برق قدرت 1
2  لیسانس برق قدرت 24
3 لیسانس برق كنترل 1
4 لیسانس برق الكترونیك 8
5 لیسانس تكنولوژی برق قدرت 1
6 لیسانس تكنولوژی برق شبكه های
انتقال و توزیع
1
7 لیسانس شبكه های انتقال و توزیع 2
8 لیسانس برق مخابرات 1
9 لیسانس كامپیوتر – نرم افزار 2
10 لیسانس مترجمی زبان انگلیسی 1
11 لیسانس حسابداری 2
12 فوق دیپلم برق صنعتی 1
13 فوق دیپلم برق قدرت 1
14 فوق دیپلم كامپیوتر – نرم افزار 3
15 فوق دیپلم معماری 2
16 دیپلم ریـاضی فیزیك 2
17 دیپلم علوم تجربی 1
18 دیپلم كامپیوتر 1
19 دیپلم ساخت و تولید 1
20 دیپلم ادبیات 1

ردیف مشخصات تــعداد
1  GPS و نرم افزار مربوطه 10
2  DATA LOGGER 3
3 دستگاه آمپرمتر چنگكی 4
4  ثبات پارامترهای شبكه های توزیع 8
5  اندازه گیر سافت لیزری (DISTO) 2
6  فازیاب 2
7  مولتی متر 2
8  دوربین عكاسی دیجیتالی CANON 3
9  مولتی متر كلمپی 6
10  ارت تستر 2
11 چرخ متر 50
12 دیتا ویدئو پرژكتور 1
13 دوربین عكاسی دیجیتالی CANON 3
14 دوربین فیلمبرداری CANON 1
15 ضخامت سنج مدل EBAN1000 2
16 متر 200