دفتر فنی توزیع با هدف پشتیبانی علمی و فنی بخــشهای مختلف شركت در زمینه توزیع برق تاسیس گردیده است ، اهم فعالیت های این دفتر ، تهیه مستندات علمی و كاربردی برای سایر بخــشها ، آماده سازی الگوریتم جهت تهیه نرم افزار های مورد نیاز در بخش توزیع ، آموزش پرسنل در زمینه های طراحی ، نظارت و نیز پاسخگوئی به ابهامات علمی و فنی پرسنل می باشد . تمام شركتها و موسسات فنی معتبر در سطح جهان محلی جهت مطالعات خود تاسیس می نمایند تا پیرامون طرحهائی كه توسط بخــشهای مختلف تهیه می شود مطالعه ، بررسی و اعلام نظر نماید و یا در مواردی جدید بررسی فنی مورد نیاز تولیدات آن شركت را انجام و اظهار نظر نماید و در یك نتیجه گیری كلی پشتوانه علمی بخــشهای فنی آن شركتها باشد . در شركت مهندسین مشاور دانشمند هم با همین دیدگاه دفتر فنی تشكیل گردید تا در حقیقت بخــشهای طراحی را حمایت فنی و ضعف ها را بر طرف نماید و به زیر مجموعه كمك فكری نماید و حتی آموزش لازم پرسنل جدید را انجام دهد ، نوآوری نماید ، در همایشهای فنی مربوط با مسائل آن شركت یا موسسه شركت نموده و موارد فنی جدید را كسب و پس از مطالعات لازم آن دست آوردهای جدید را جایگزین اطلاعات قدیمی نماید .

توانمندی های بخش

  1. تهیه 9 جلد مشخصات فنی تجهیزات در تأسیسات برق
  2. تهیه طرحهای جانمائی پستهای زمینی (ساختمانی) اعم از تیپ و غیر تیپ
  3. تهیه طرحهای برقرسانی به شهركهای صنعتی از طریق شركت شهركها
  4. همكاری در طرحهای مناطق نمونه فولادشهر – گلپایگان
  5. تهیه طرحهای مناطق نمونه سمیرم و قسمتی از آبادان
  6. تهیه وارائه طرحهای تابلوهای توزیع و اندازه گیری (كنتوری)
  7. نظارت مستقیم و غیر مستقیم بر مناطق نمونه استان
  8. پروژه آتش سوزی تابلوی توزیع

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 لیسانس بـرق قـدرت 2

ردیف مشخصات تــعداد
1 دیتا ویدئو پرژكتور 1
2 دوربین عكاسی دیجیتالی CANON 3
3 دوربین فیلمبرداری CANON 1
4 ضخامت سنج مدل EBAN1000 2
5 متر 200