حجم قراردادهای شرکت در این بخش تاکنون 111.403.470.060 ریال می باشد

بخش طراحی و نظارت پروژه های فوق توزیع و انتقال خطوط شرکت مهندسین دانشمند که عمدتاً از نیروهای مجرب و با سابقه منتقل شده از شرکت برق منطقه ای اصفهان تشکیل شده است ، در ضمن داشتن سوابق مفید کاری طی دوران خدمات در برق اصفهان ، در زمینه طراحی و نظارت پروژه های 63 ، 230 و 400 کیلوولت ، از بدو تاسیس مسئولیت انجام خدمات مهندسی بخش عمده ای از خطوط فوق توزیع و انتقال حوزه برق منطقه ای اصفهان را بعنوان مشاور و دستگاه نظارت بعهده داشته و اخیراً نیز همکاری خود را با برق منطقه ای یزد در زمینه های مختلف بویژه نصب فیبر نوری بر روی خطوط موجود آغاز نموده است .

توانمندی های بخش

  1. طراحی و نظارت خطوط هوایی فوق توزیع و انتقال در سطوح ولتاژ 63 ، 230 ،400
  2. طراحی و نظارت خطوط زمینی فوق توزیع (کابل) در سطح 63 کیلوولت
  3. طراحی و نظارت پروژه های نصب فیبر نوری
  4. طراحی و نظارت خطوط پایه فلزی 20 کیلوولت ویژه مناطق صعب العبور و کوهستانی
  5. جمع آوری اطلاعات جغرافیایی و توصیفی خطوط فوق توزیع و انتقال شبکه

پروژه های بخش

ردیف عنوان پروژه كارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان
1 طراحی پروژه های بهینه سازی خطوط و
ایستگاههای فوق توزیع و انتقال حوزه معاونت بهره برداری
معاونت بهره برداری 91/11/01 93/12/29
2 خدمات مهندسی خطوط 230 و 63 كیلوولت
صفه – آبشار
برق منطقه ای اصفهان 92/02/29 94/02/29
3 خدمات مهندسی خطوط 230 و 63 كیلوولت
ارتباطی پست سپاهان
برق منطقه ای اصفهان 92/03/29 93/12/29
4 خدمات مهندسی طرح جابجایی بخشی از
مسیر خط 63كیلوولت كابلی مدرس
برق منطقه ای یزد 92/05/29 93/12/29
5 خدمات مهندسی خط و پست فوق توزیع
پروژه آبرسانی همدان از سد تالوار
آب منطقه ای همدان 92/06/10 93/06/10
6 خدمات مهندسی و مشاوره طراحی 5 پروژه
بهینه سازی خطوط و ایستگاهههای فوق توزیع و انتقال
معاونت بهره برداری 92/06/24 93/12/29
7 خدمات مهندسی خط 63 كیلوولت لردگان –
سنندگان
برق منطقه ای اصفهان 92/11/15 94/11/14
8 خدمات مهندسی خط 63 كیلوولت استقلال برق منطقه ای یزد 92/11/19 93/11/18
9 نظارت كارگاهی بر عملیات اجرایی احداث
خط 63 كیلوولت زرین شهر – شهرك فولاد
برق منطقه ای اصفهان 93/03/21 93/11/20
10 خدمات مهندسی افزایش ظرفیت خطوط فوق
توزیع
برق منطقه ای یزد 93/04/10 93/09/10
11 تكمیل خدمات مهندسی احداث خطوط 230 و
63 كیلوولت سمیرم
برق منطقه ای اصفهان 93/06/23 96/06/22
12 خدمات مهندسی و مشاوره خرید 150
كیلومتر كابل 63 كیلوولت و ملحقات
برق منطقه ای اصفهان 93/06/23 94/06/22
13 خدمات مهندسی و مشاوره خط 63كیلوولت
جاده نائین 2
برق منطقه ای اصفهان 93/07/02 94/07/01

ردیف عنوان پروژه كارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان
1 طراحی احداث خطوط 63كیلوولت رینگ
كاشان
شركت برق منطقه ای اصفهان 75/02/15 76/02/15
2 طراحی احداث خط 63كیلوولت مورچه خورت
– هسنیجه
شركت برق منطقه ای اصفهان 75/02/15 76/02/15
3 طراحی احداث خط 63 كیلوولت فرودگاه
شهركرد
شركت برق منطقه ای اصفهان 75/02/15 76/02/15
4 مسیریابی و نقشه برداری و تهیه پلان
پروفیل كلیه طرحهای شركت برق منطقه ای اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 75/02/15 75/12/29
5 طراحی احداث خط 63كیلوولت المپیك (نقش
جهان )
شركت برق منطقه ای اصفهان 75/06/01 75/11/01
6 طراحی احداث خط 63كیلوولت سامان شركت برق منطقه ای اصفهان 75/07/01 76/01/01
7 طراحی خط 63كیلوولت فولادشهر- نجف
آباد
شركت برق منطقه ای اصفهان 75/07/01 76/02/15
8 طراحی احداث خط 20كیلوولت دكل فلزی
مارشینان
توزیع برق شهرستان اصفهان 75/07/10 75/12/10
9 مطالعات شناخت برقرسانی طرح انتقال اب
به یزد
شركت آب منطقه ای یزد 75/08/10 75/08/25
10 طراحی احداث خط 20كیلوولت دكل فلزی
چلگرد
شركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 75/10/24 76/04/24
11 طراحی احداث چهارخط 63 كیلوولت دو
مداره زرین شهرو ذوب آهن و اسلام آباد و مینادشت
شركت برق منطقه ای اصفهان 76/04/01 77/04/01
12 طراحی احداث خط 63كیلوولت آبرسانی به
یزد
شركت آب منطقه ای یزد 76/04/30 76/10/30
13 طراحی احداث خط 230كیلوولت اردستان
(مرحله اول )
شركت برق منطقه ای اصفهان 76/12/01 77/09/30
14 نظارت كارگاهی خط 400كیلوولت كارون 3-
اصفهان جنوبی سال 77
شركت برق منطقه ای اصفهان 77/01/01 77/12/29
15 نظارت براحداث خط 63كیلوولت آبرسانی
به یزد
شركت آب منطقه ای یزد 77/04/15 77/11/15
16 طرح ونظارت خط 20كیلوولت دكل فلزی
سرآغا سید
شركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 77/05/04 78/05/04
17 نقشه برداری خط 230 كیلوولت اردستان
بطول 120 كیلومتر
شركت برق منطقه ای اصفهان 77/05/24 77/11/24
18 طراحی ومحاسبات شبكه انتقال نیروفاز
2شهرك امیركبیر سا ماندهی
موسسه ساماندهی صنایع ومشاغل شهرداری
اصفهان
77/06/21 77/08/05
19 نقشه برداری خط 400كیلوولت كارون 3-
موركان
شركت برق منطقه ای اصفهان 77/06/28 77/08/11
20 طراحی احداث 120كیلومتر خط 230كیلوولت
اردستان (قسمت الف ب ج مرحله سوم )
شركت برق منطقه ای اصفهان 77/10/01 79/06/01
21 طراحی احداث 120كیلومتر خط 230كیلوولت
اردستان (قسمت اول مرحله دوم )
شركت برق منطقه ای اصفهان 77/10/01 78/02/31
22 طراحی احداث 120كیلومتر خط 230كیلوولت
اردستان(قسمت دوم مرحله دوم )
شركت برق منطقه ای اصفهان 77/10/01 78/03/31
23 طراحی و محاسبه شبكه 20كیلوولت
وفشارضعیف مربوط به برقرسانی شهرك میلادشاهین شهر
حاج امراله متقی زاده 77/11/01 77/11/30
24 طرح اتصال پست سرپوشیده جدیدالاحداث
سیمان اصفهان به خطوط 63كیلوولت موجود
شركت سهامی خاص سیمان اصفهان 77/12/15 78/02/15
25 طرح جابجائی خط دومداره 230كیلوولت
نجف آباد در پست شمال
شركت برق منطقه ای اصفهان 77/12/22 78/02/22
26 نظارت كارگاهی خط 400كیلوولت كارون 3-
اصفهان جنوبی وتیران سال 78
شركت برق منطقه ای اصفهان 78/01/01 78/12/29
27 طراحی بهینه سازی خط 63كیلوولت شهرضا
– سمیرم
معاونت انتقال نیرو 78/01/15 78/06/15
28 طرح احداث خط 20كیلوولت دكل فلزی
ایستگاه جهان بین
شركت مخابرات چهارمحال و بختیاری 78/01/21 78/03/21
29 طرح و نظارت بر احداث خط 20كیلوولت
تلمبه خانه شماره 4تا مخزن سنگاوی
شركت آب منطقه ای یزد 78/02/01 78/04/01
30 طرح احداث 8كیلومترخط 20كیلوولت دكل
فلزی سرآغاسید- خویه
شركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 78/02/15 78/07/01
31 طرح احداث 160 كیلومتر خط 63كیلوولت
نائین – چوپانان (مرحله اول )
شركت برق منطقه ای اصفهان 78/02/29 78/06/29
32 نظارت براحداث خطوط 20كیلوولت آبرسانی
یزد
شركت آب منطقه ای یزد 78/05/02 78/07/02
33 نظارت بر احداث خط 63كیلوولت اتصال به
پست 63/6.3كیلوولت جدیدالاحداث سیمان اصفهان
شركت سهامی خاص سیمان اصفهان 78/05/12 78/06/12
34 نظارت بر احداث 120كیلومتر خط
230كیلوولت پست شمال به اردستان قسمت دمرحله سوم (اصفهان – حاجی
آباد(
شركت برق منطقه ای اصفهان 78/07/01 79/04/01
35 نظارت كارگاهی بهینه سازی خط
63كیلوولت شهرضا – سمیرم
معاونت انتقال نیرو 78/09/01 78/11/01
36 طرح اجرای نصب اتصال خط63پست
63/20كیلوولت پروفیل سپاهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 78/10/01 78/11/15
37 نظارت كارگاهی نصب عملیات اتصال خط 63
پست 63/20كیلوولت پروفیل سپاهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 78/11/15 79/01/15
38 نظارت بر احداث 120كیلومتر خط
230كیلوولت پست شمال به پست اردستان قسمت دمرحله سوم (اصفهان –
حاجی آباد
شركت برق منطقه ای اصفهان 78/12/14 79/07/14
39 نظارت كارگاهی خط 400كیلوولت كارون 3-
اصفهان جنوبی و تیران سال 79
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/01/01 79/12/29
40 نقشه برداری خط 63كیلوولت گلپایگان –
بوئین
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/03/01 79/05/01
41 طراحی احداث 100كیلومتر خط 230كیلوولت
نائین – اردستان مرحله 1و2و3
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/03/10 81/09/10
42 طراحی احداث 160كیلومتر خط انتقال
نیروی 63كیلوولت نائین – چوپانان (مرحله دوم و سوم )
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/03/10 81/09/10
43 نقشه برداری خط انتقال نیروی
63كیلوولت نائین – چوپانان (160كیلومتر)
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/03/10 79/09/10
44 طرح احداث خط انتقال نیروی 400كیلوولت
فولادمباركه – اصفهان جنوبی
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/03/22 80/02/22
45 طرح احداث خط 63كیلوولت گلپایگان –
بوئین
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/04/01 80/06/01
46 نقشه برداری خط 400كیلوولت
فولادمباركه – اصفهان جنوبی
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/05/03 79/08/03
47 نقشه برداری خط انتقال نیروی
230كیلوولت نائین – اردستان 100كیلومتر
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/05/03 79/11/03
48 نظارت كارگاهی براجرای عملیات برج
بندی و سیم كشی خط انتقال 230كیلوولت اردستان قطعه اول (اصفهان –
حاج
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/06/10 79/12/10
49 نظارت كارگاهی عملیات برج بندی و سیم
كشی خط 230اردستان (قطعه دوم )
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/06/30 79/12/30
50 نظارت كارگاهی بر اجرای عملیات احداث
فونداسیون خط 400كیلوولت فولادمباركه – اصفهان جنوبی
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/08/01 79/12/01
51 طرح احداث خط 230كیلوولت شهرضا –
مباركه و اصفهان جنوبی
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/09/30 81/01/25
52 ِنظارت كارگاهی بر اجرای عملیات طرح
احداث فونداسیون خط 63كیلوولت نائین – انارك
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/11/15 80/05/15
53 نظارت كارگاهی بر اجرای عملیات نصب
برج و سیم كشی خط 400كیلوولت فولادمباركه – اصفهان جنو بی
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/11/16 80/08/29
54 نظارت كارگاهی احداث خط 63كیلوولت
گلپایگان – بوئین
شركت برق منطقه ای اصفهان 79/11/16 80/09/16
55 نظارت كارگاهی خط 400 كیلوولت كارون
3- اصفهان جنوبی و تیران سال 80
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/01/01 80/12/29
56 نظارت براجرای عملیات برج بندی خط
230كیلوولت اردستان (قطعه اول ) تمدید نظارت
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/01/01 80/04/15
57 نظارت بر اجرای عملیات برج بندی خط
230كیلوولت اردستان (قطعه دوم )تمدید نظارت
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/01/01 80/04/15
58 نقشه برداری خط 63كیلوولت گلپایگان –
خوانسار
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/02/01 80/04/15
59 طرح احداث خط 63كیلوولت شهرضا – بروجن شركت برق منطقه ای اصفهان 80/02/26 82/05/31
60 نظارت كارگاهی خط 230كیلوولت اردستان
– نائین قطعه اول (احداث فونداسیون )
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/04/01 80/12/29
61 نظارت كارگاهی خط 230كیلوولت اردستان
– نائین قطعه دوم (احداث فونداسیون )
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/04/15 80/12/29
62 نظارت بر احداث خط 63كیلوولت گلپایگان
– خوانسار
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/04/30 80/12/30
63 نظارت كارگاهی براجرای عملیات طرح
احداث فونداسیون خط 63كیلوولت نائین – انارك (تمدیدی )
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/05/15 80/10/30
64 نقشه برداری خط 63كیلوولت شهرضا –
بروجن
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/07/15 80/10/15
65 نظارت بر احداث خط 230كیلوولت شهرضا –
مباركه و اصفهان جنوبی
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/07/25 81/04/25
66 طرح احداث خط 63 كیلوولت سمیرم –
موروك
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/08/01 82/08/30
67 نقشه برداری خط 63كیلوولت سمیرم –
موروك
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/09/15 80/10/15
68 نظارت كارگاهی احداث خط 63كیلوولت
گلپایگان – بوئین ( تمدید الحاقیه قرارداد)
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/09/16 80/12/29
69 نقشه برداری خط 230كیلوولت شهرضا-
فولادمباركه – اصفهان جنوبی
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/10/01 80/12/01
70 نظارت بر نصب برج و سیم كشی پروژه طرح
احداث خط 63كیلوولت نائین – انارك – چوپانان (قطعه نائین – انارك
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/10/10 81/06/10
71 نظارت كارگاهی بر احداث خط 400كیلوولت
فولادمباركه – اصفهان جنوبی
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/10/15 80/11/30
72 طرح احداث خط 63كیلوولت چوپانان – خور شركت برق منطقه ای اصفهان 80/11/01 83/12/30
73 نظارت بر نصب برج و سیم كشی خط
230كیلوولت نائین – اردستان (قطعه اول )
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/12/07 81/10/30
74 نظارت بر فونداسیون خط 230 كیلوولت
نائین اردستان قطعه اول تمدیدی
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/12/15 81/03/30
75 طرح جابجائی خطوط گلپایگان و یك پایه
در خط سیمان سپاهان
معاونت بهره برداری 80/12/21 81/01/21
76 نظارت بر فونداسیون خط 230كیلوولت
نائین – اردستان قطعه دوم (تمدیدی)
شركت برق منطقه ای اصفهان 80/12/29 81/01/29
77 نظارت كارگاهی خط 400كیلوولت كارون 3-
اصفهان جنوبی و تیران سال 81
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/01/01 81/12/29
78 طرح ورود و خروج خطوط 63كیلوولت به
پست زیار
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/01/15 81/03/31
79 نظارت بر احداث فونداسیون و نصب برج و
سیم كشی خط 63كیلوولت سمیرم – موروك
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/01/26 82/05/31
80 نقشه برداری خط 63كیلوولت چوپانان –
خور (قطعه چاه ملك – خور)
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/02/01 81/03/31
81 نقشه برداری خط 63كیلوولت چوپانان –
چاه ملك
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/03/01 81/05/31
82 نظارت بر نصب برج و سیم كشی خط
230كیلوولت نائین – اردستان (قطعه دوم )
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/03/08 81/11/28
83 طرح احداث خط انتقال نیروی 63كیلوولت
كابلی LAB
LAB شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی
ایران
81/04/12 81/09/12
84 طرح و نظارت بر ورود و خروج خط 63
كیلوولت سروش – آبشار به پست فجر
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/04/15 82/03/31
85 طرح احداث خط 63كیلوولت سمیرم – كمه شركت برق منطقه ای اصفهان 81/05/01 84/12/29
86 نظارت بر احداث فونداسیون خط
63كیلوولت قطعه انارك – چوپانان
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/06/16 82/03/16
87 نظارت بر طرح احداث خط 400كیلوولت
كارون 3 – اصفهان جنوبی
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/07/01 81/09/30
88 نظارت بر نصب برج و سیم كشی خط
63كیلوولت نائین – انارك (تمدیدی )
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/09/01 82/04/15
89 نظارت بر احداث خط 63كیلوولت شهرضا –
بروجن
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/10/14 82/07/14
90 طرح احداث خط 63 كیلوولت آ لونی ـ
لردگان
شركت برق منطقه ای اصفهان 81/12/04 83/12/29
91 نظارت بر نصب برج و سیم كشی خط 63
كیلوولت قطعه انارك – چوپانان
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/01/16 82/07/16
92 خدمات مسیریابی خط 63 كیلوولت انرژی
اتمی ایران
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/03/01 82/05/15
93 نقشه برداری خط 63كیلوولت سمیرم – كمه
بطول 55كیلومتر
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/03/30 82/07/30
94 طرح و نظارت بر تغییر طرح خط 63
كیلوولت جاده شیراز (طرح تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس )
معاونت بهره برداری 82/04/30 82/10/30
95 نظا رت بر طر ح احداث خط 63 كیلوولت
چوپانان -خور
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/06/15 83/06/15
96 نظارت كارگاهی خط 63 كیلوولت آ لونی ـ
لردگان
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/07/12 83/05/12
97 نظارت برطرح احداث خط 63كیلوولت
سمیرم-كمه پادنا
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/08/26 83/08/26
98 نظارت بر نصب برج و سیم كشی خط 63
كیلوولت قطعه انارك – چوپانان
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/08/30 82/12/29
99 نظارت بر احداث خط 63كیلوولت شهرضا –
بروجن (تمدیدی )
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/09/14 83/01/31
100 خدمات مهندسی طراحی خط 20كیلوولت چاه
ملك كوه
شركت مخابرات شهرستان نائین 82/09/16 82/12/16
101 نظارت بر اجرای عملیات برقرسانی شبكه
33كیلوولت به ایستگاه پمپاژ هندیجان
سازمان آب و برق خوزستان 82/11/19 83/05/31
102 طرح اجرای فیبر نوری opgw بر روی خط
132 كیلوولت بافق – یزد
شركت برق منطقه ای یزد 83/02/01 84/02/31
103 نقشه برداری مسیر خط انتقال 132
كیلوولت یزد – بافق
شركت برق منطقه ای یزد 83/02/01 83/04/01
104 خدمات مهندسی تغییر خط 63كیلوولت شجاع
آباد – شهید منتظری در تقاطع با آزاد را ه كاشان
معاونت بهره برداری 83/02/15 83/06/15
105 نظارت بر نصب برج و سیم كشی خط
63كیلوولت چوپانان – خور
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/03/15 83/09/15
106 طرح جمع آوری اطلاعات خطوط انتقال و
فوق توزیع استان اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/04/24 84/02/30
107 نظارت كارگاهی بر اجرای عملیات احداث
خطوط 63كیلوولت زرین شهر
شهرداری زرین شهر 83/05/24 84/05/24
108 طرح ورود و خروج در پستهای
63/20كیلوولت فلاورجان – گلدیس و محمودآباد
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/06/11 83/11/11
109 نظارت بر طرح احداث خط 63كیلوولت
شهرضا – بروجن (تمدیدی )
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/07/01 83/11/01
110 نقشه برداری خطوط 63 كیلوولت منتهی به
پست 230/63 غرب اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/08/15 84/12/29
111 طرح افزایش ارتفاع هادی های خطوط
63كیلوولت آبشار – كوهپایه
معاونت بهره برداری 83/08/25 83/09/25
112 طرح احداث خطوط 63كیلوولت پست
230كیلوولت آبشار – انرژی اتمی
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/09/01 84/09/01
113 نظارت بر عملیات نصب برج و سیم كشی خط
63 كیلوولت آلونی – لردگان
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/11/15 84/04/15
114 طرح احداث خط 63كیلوولت سیمان اردستان شركت سیمان اردستان 84/02/01 85/06/01
115 نظارت بر نصب برج و سیم كشی خط 63
كیلوولت چوپانان – خور (تمدیدی )
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/03/15 84/09/30
116 نظارت بر عملیات اجرایی خط 63 كیلوولت
سیمان ساروج
شركت سیمان ساروج 84/04/25 84/08/25
117 طرح احداث خطوط 63 نشاط ـ اشترجان و
نقش جهان ـباقوشخانه و گلاب و 14 بی خط در پست های 63و 230كیلوولت
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/05/24 86/11/24
118 نقشه برداری خط 63كیلوولت سیمان
اردستان
شركت سیمان اردستان 84/06/01 84/07/30
119 نظارت بر عملیات نصب برج و سیم كشی خط
63 كیلوولت آلونی – لردگان (تمدیدی)
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/06/01 84/11/01
120 نظارت بر اجرای عملیات احداث خطوط 63
كیلوولت زرین شهر
شهرداری زرین شهر 84/07/01 84/11/01
121 نظارت بر احداث خط 63 كیلوولت انرژی
اتمی
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/08/10 85/05/10
122 نظارت بر نصب برج و سیم كشی خط
63كیلوولت سمیرم – كمه
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/09/15 85/09/15
123 نظارت عالیه بر عملیات اجرایی خط 63
كیلوولت سیمان اردستان
شركت سیمان اردستان 84/09/30 86/03/31
124 نظارت بر اجرای عملیات فیبرنوری خطوط
132 كیلوولت چغادك ـ جم – عسلویه و رینگ بوشهر
شركت برق منطقه ای فارس 84/10/01 86/12/29
125 طرح و نظارت بر تغییر مسیر خط 63
كیلوولت اردستان – شجاع آباد
نورداسپیدان 84/11/30 85/03/15
126 نظارت بر عملیات اجرایی خط 63 كیلوولت
سیمان اردستان
شركت سیمان اردستان 84/12/08 86/01/31
127 طرح تبدیل كابل هوایی به كابل زمینی
در بلوار میرزا كوچك خان
معاونت انتقال نیرو 84/12/21 85/04/21
128 نظارت بر سورت آهن آلات انبار شركت
برق منطقه ای اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/12/27 85/04/27
129 نظارت بر عملیات اجرایی خطوط 63
كیلوولت منتهی به پست 230 غرب
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/12/27 85/06/27
130 خدمات مهندسی خط 63 كیلوولت اردكان _
میبد
شركت برق منطقه ای یزد 85/02/01 86/02/01
131 نظارت بر اجرای عملیات احداث خطوط 63
كیلوولت زرین شهر
شهرداری زرین شهر 85/04/10 85/07/10
132 طرح و نظارت بر ورود و خروج خط 63
كیلوولت شلمزار و پست كاشان
شركت برق منطقه ای اصفهان 85/05/18 85/11/18
133 طرح خط 63 كیلوولت كابلی تغذیه پست
مدرس
شركت برق منطقه ای یزد 85/07/02 86/05/02
134 مطالعه حذف t- off و رینگ نمودن شبكه
فوق توزیع خطوط اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 85/07/17 86/12/26
135 نظارت بر طرح احداث خط 63 كیلوولت
نشاط – اشترجان و تغذیه پست گلاب
شركت برق منطقه ای اصفهان 85/09/15 86/06/15
136 نظارت بر طرح احداث خط 63 كیلوولت
سمیرم – كمه
شركت برق منطقه ای اصفهان 85/09/15 86/02/15
137 طرح افزایش كلیرنس خطوط 230 كیلوولت
نجف اباد – اسلام اباد – ابشار
معاونت بهره برداری 85/12/13 86/04/13
138 طرح احداث سه خط دو مداره 63 كیلوولت
از تیافهای پست جاده شیراز ،دانشگاه و جنوب به پست 230 پاكدل
شركت برق منطقه ای اصفهان 85/12/17 86/06/17
139 به روز رسانی سیستم GIS اطلاعات خطوط
انتقال و پستهای فوق توزیع
شركت برق منطقه ای اصفهان 85/12/23 86/12/23
140 نظارت بر خطوط 63 كیلوولت منتهی به
پست 230/63 كیلوولت غرب اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/01/01 86/03/31
141 نظارت عالیه وخدمات مدیریت طرح احداث
كانال وتونل كابل 230 كیلوولت اسلام اباد-پاكدل – طالقانی
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/02/01 86/12/01
142 خدمات مهندسی سورت تجهیزات انبار برق
منطقه ای یزد
شركت برق منطقه ای یزد 86/02/01 86/05/01
143 نظارت بر تغییر مسیر خط 63 كیلوولت
اردستان به شجاع آباد
شركت سنگ آهن اسپیدان 86/03/01 86/06/01
144 خدمات مهندسی طراحی شبكه هوایی 33
كیلوولت یكمداره كارون 3 – ایذه
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه
اصفهان
86/06/10 86/12/10
145 نظارت بر احداث خطوط نشاط – اشترجان و
تغذیه پست گلاب
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/06/16 86/10/30
146 نقشه برداری خطوط 230 كیلوولت ابشار –
امیر حمزه
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/08/01 86/12/29
147 طرح احداث خطوط 63كیلوولت منتهی به
پست 230/63كیلوولت غرب
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/09/01 87/03/01
148 طرح احداث خط 230 كیلوولت اسلام اباد
پست 230/63 شهید پاكدل ( شهدای صفه – امیرحمزه )
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/04/16 88/04/16
149 طرح احداث خط 230 كیلوولت پاكدل به
پست ابشار ( شهدای صفه _ ابشار )
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/08/15 88/08/15
150 خدمات مهندسی پروژه های خطوط و پستها
در محدوده استان اصفهان و چهارمحال بختیاری ( گروه چهار )
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/08/23 89/08/23
151 تغییر مسیر خط 400 كیلوولت تیران به
شهر كرد ( گردنه رخ )
معاونت بهره برداری 86/08/27 87/02/27
152 خدمات مهندسی بخشی از امور مهندسی GIS شركت برق منطقه ای اصفهان 86/09/01 87/04/31
153 نظارت كارگاهی خط 63 كیلوولت تغذیه
پست میبد
شركت برق منطقه ای یزد 86/09/17 87/09/17
154 خدمات مهندسی پروژه های خطوط و پستها
در محدوده استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری (گروه هفتم)
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/11/20 89/11/20
155 خطوط 63 كیلوولت پست 230 كیلوولت
ابشار – انرژی اتمی
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/11/21 89/05/21
156 خدمات مهندسی هادیهای خط 63 كیلوولت
اسلام اباد – كهندژ
معاونت بهره برداری 86/12/01 87/04/31
157 نظارت بر عملیات جابجایی خطوط ورودی
پست 230 كیلوولت اردكان
شركت برق منطقه ای یزد 86/12/19 87/02/19
158 نظارت بر خط 63 كیلوولت دومداره كابلی
تغذیه پست مدرس
شركت برق منطقه ای یزد 86/12/27 87/06/27
159 نظارت بر اجرای خط چهار مداره 230 و
63 كیلوولت شهدای صفه – امیر حمزه
شركت برق منطقه ای اصفهان 87/03/01 87/10/30
160 نظارت بر طرح ورود و خروج خط 63
كیلوولت شلمزار و پست كاشان
شركت برق منطقه ای اصفهان 87/03/18 87/08/18
161 خدمات مهندسی دو مداره نمودن خط 230
كیلوولت ابشار – اسلام اباد
شركت برق منطقه ای اصفهان 87/04/17 87/07/17
162 نظارت بر عملیات اجرایی خط 63 كیلوولت
شهید كاظمی – دانشگاه صنعتی
شركت برق منطقه ای اصفهان 87/04/31 87/11/31
163 خدمات مهندسی و مشاوره پروژه Gis شركت برق منطقه ای اصفهان 87/05/01 88/04/31
164 نظارت بر عملیات اجرایی خط 63 كیلوولت
انرژی اتمی
شركت برق منطقه ای اصفهان 87/05/05 87/12/05
165 نظارت بر اجرای كابل خط 63 كیلوولت
باقوشخانه – یونارت
شركت برق منطقه ای اصفهان 87/07/01 87/12/29
166 خدمات مهندسی طرح افزایش ظرفیت فیبر
نوری OPGW خط بافق – یزد
شركت برق منطقه ای یزد 87/07/01 87/12/29
167 خدمات مهندسی احداث 450 كیلومتر شیلد
وایر فیبر نوری OPGW استان اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 87/07/16 88/01/16
168 بخش
هوایی 4 مداره 63/230 كیلوولت فجر
شركت
برق منطقه ای اصفهان
88/07/02 89/08/23
169 خدمات
مهندسی خط 63 كیلوولت ارتباطی جاده تهران
شركت برق منطقه ای اصفهان 88/05/22 88/10/22
170 خدمات
مهندسی  طرح و نظارت جابجائی برجهای خط 63 كیلوولت هسا
شركت برق منطقه ای اصفهان 88/04/09 88/10/09
171 نظارت
بر اجرای خط 63 كیلوولت شهید كاظمی – دانشگاه صنعتی اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 88/02/01 88/05/13
172 نظارت
بر اجرای خط چهار مداره 230 و 63 كیلوولت شهدای صفه – امیر حمزه
شركت برق منطقه ای اصفهان 88/01/01 88/06/31
173 طرح و
نظارت جابجائی خط انتقال نیروی 63 كیلوولت میدان جهاد كاشان
شهردای
كاشان
88/06/04 88/09/04
174 طراحی
احداث فیبر نوری
Opgw برروی خطوط
66 و 132 كیلوولت فارس و بوشهر
شركت
برق منطقه ای فارس
88/08/01 88/12/29
175 نظارت
كارگاهی نغییر مسیر خط 63 كیلوولت شهرضا – بروجن وورد و خروج پست
شركت برق منطقه ای اصفهان 88/07/13 88/11/13
176 طراحی و
خدمات مهندسی فیبر نوری  opgw

منطقه فسا
شركت
برق منطقه ای فارس
88/09/01 88/12/29
177 طراحی و
خدمات مهندسی فیبر نوری opgw

منطقه فیروز آباد و لار
شركت
برق منطقه ای فارس
88/09/02 88/12/29
178 خط 63 حبیب
آباد
شركت برق منطقه ای اصفهان 88/06/30 89/08/23
179 T-OFF  تغذیه پست
هسنیجه
شركت برق منطقه ای اصفهان 88/06/31 89/08/23
180 خط تغذیه
پست کاشان 7 از راوند- قمصر
شركت برق منطقه ای اصفهان 88/07/01 89/08/23
181 خط 63
مورچه خورت 1- مورچه 2
شركت برق منطقه ای اصفهان 88/08/03 89/08/23
182 نظارت بر
عملیات اجرایی کابل 63 کیلوولت خط باقوشخانه – یونارت
شركت برق منطقه ای اصفهان 88/03/06 88/10/05
183 خدمات
مشاوره خرید مقره سیلیکونی 63 و 230 کیلوولت خطوط انتقال نیرو
معاونت بهره برداری 88/01/29 88/10/29
184 طرح احداث
خط 63 کیلوولت سامیار کاشان
شرکت
تولید خودرو سامیار
88/06/15 88/12/15
185 خدمات
مهندسی طراحی و نظارت و  بهینه سازی خطوط و ایستگاههای تحت حوزه
معاونت بهره برداری 88/08/19 89/08/19
186 خدمات
مهندسی خرید و نصب قله گارد و سیم کشی سیم گارد خطوط داران- زاینده
معاونت بهره برداری 88/12/17 89/07/17
187 خرید هادی
مخصوص جهت خطوط جاده نایین- آبشار و اسلام آباد- فرح آباد
معاونت
بهره برداری
88/12/17 89/07/17
188 خدمات
مهندسی نصب 400 کیلومتر فیبرنوری بر روی خطوط 63 کیلوولت
شركت برق
منطقه ای اصفهان
88/12/01 89/03/01
189 طراحی و
نظارت جابجایی برج در خط 63 کیلوولت آبشار- جاده نایین
شرکت شادی
آفرین سپاهان
88/12/08 89/04/08
190 طراحی احداث فیبر نوری opgw بر روی
خطوط 66 و 132 كیلوولت فارس و بوشهر
شركت برق منطقه ای فارس 89/02/22 89/05/22
191 نظارت پروژه فیبر نوری در خط یزد 1 –
بافق
شركت برق منطقه ای یزد 89/01/15 89/01/31
192 نظارت كارگاهی تعویض سیم خطوط اسلام
آباد-آبشار و تغییر اتصالات خطوط صنایع
معاونت بهره برداری 89/02/01 89/02/31
193 نظارت كارگاهی فیبر نوری ارتباط پست
مدرس – یزد 1
شركت برق منطقه ای یزد 89/05/10 89/06/10
194 خدمات
مهندسی احداث خط کابلی 63 کیلوولت انشعاب پست جنوب
معاونت بهره برداری 88/12/17 89/12/17
195 خدمات
مهندسی احداث خط کابلی 63 کیلوولت فجر- سروش
معاونت بهره برداری 88/12/17 89/12/17
196 نظارت بر عملیات بهره برداری و
تعمیرات خطوط و پستها و دیسپاچینگ
معاونت بهره برداری 89/03/17 90/03/17
197 خدمات مهندسی خرید و نصب قله گارد و
سیم كشی سیم گارد خطوط داران – زاینده رود و گلپایگان – بهرنگ
معاونت بهره برداری 88/12/17 89/07/17
198 خرید هادی مخصوص جهت خطوط جاده نایین
– آبشار و اسلام آباد-فرح آباد
معاونت بهره برداری 88/12/17 89/07/17
199 نظارت عالیه بر پروژه های معاونت بهره
برداری شركت برق اصفهان
معاونت بهره برداری 89/01/01 89/12/29
200 نظارت تغییراتصالات خطوط ورود و خروج
صنایع نظامی و تعویض سیم خطوط 230 اسلام آباد
معاونت بهره برداری 89/02/03 89/03/03
201 طراحی احداث فیبر نوری opgw بر روی
خطوط 66 و 132 كیلوولت فارس و بوشهر
برق منطقه ای فارس 89/02/22 90/01/22
202 كارهای اضافی خدمات مهندسی خط هسا معاونت بهره برداری 89/02/29 89/03/29
203 نظارت بر احداث شیلد وایر فیبر نوری
OPGW
برق منطقه ای اصفهان 89/04/16 89/12/29
204 نظارت بر تامین و اجرای 120 كیلومتر
فیبر نوری
شركت برق منطقه ای یزد 89/05/11 90/02/11
205 طراحی و خدمات مهندسی فیبر نوری OPGW
منطقه فسا
برق منطقه ای فارس 89/05/12 90/03/12
206 طرح و نظارت بر بازسازی خط 66 كیلوولت
كابل شیراز – امیركبیر
برق منطقه ای فارس 91/03/27 91/07/27
207 طراحی ونظارت و بهینه سازی خطوط و
ایستگاههای تحت حوزه معاونت بهره برداری
معاونت بهره برداری 89/08/13 90/12/29
208 خدمات مهندسی پروژه خرید اسپیسر بین
فازی 63 كیلوولت
معاونت بهره برداری 89/08/13 90/05/13
209 خدمات مهندسی پروژه جایگزینی هادیهای
پر ظرفیت
معاونت بهره برداری 89/08/13 89/11/13
210 خدمات مهندسی پروژه احداث خط كابلی 63
كیلوولت غرب – كهندژ
معاونت بهره برداری 89/09/01 89/11/30
211 خدمات مهندسی و نظارت بر تامین و
اجرای فیبر نوری ارتباط پستهای 400 و 132 كیلوولت بافق
برق منطقه ای یزد 89/09/30 90/03/30
212 خدمات مهندسی پروژه خرید هادی های با
تلفات كم (LOW LOSS) جهت خطوط پربار
معاونت بهره برداری 89/10/01 90/03/31
213 خدمات مهندسی كارهای اضافی طرح خط
چهارمداره 230 و 63 كیلوولت صفه – امیر حمزه
برق منطقه ای اصفهان 89/10/30 90/08/30
214 نظارت بر نصب قله گارد خطوط گلپایگان
. بهرنگ . داران . بن . زاینده رود
معاونت بهره برداری 89/12/23 90/04/23
215 نظارت خط كابلی غرب – كهندژ معاونت بهره برداری 89/12/23 90/03/23
216 نظارت بر نصب هادی های مخصوص معاونت بهره برداری 89/12/23 90/03/23
217 خدمات مهندسی خط كاشان 3 – راوند برق منطقه ای اصفهان 90/01/01 90/12/29
218 ادامه نظارت كارگاهی خط 230 و 63
كیلوولت چهارمداره امیر حمزه – صفه
برق منطقه ای اصفهان 90/01/01 90/10/30
219 ادامه نظارت بر احداث شیلد وایر فیبر
نوری opgw
برق منطقه ای اصفهان 90/01/01 90/06/31
220 ادامه نظارت كارگاهی خط 400 كیلوولت
پست شمالشرق
برق منطقه ای اصفهان 90/02/01 90/07/30
221 نظارت بر عملیات اجرایی خط 63 كیلوولت
حبیب اباد
برق منطقه ای اصفهان 90/04/25 91/03/25
222 طرح و نظارت افزایش كلیرنس خط63 و230
تقاطع راه اهن قم – اصفهان
شركت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل
ونقل كشور
90/07/01 90/12/29
223 خدمات مهندسی طراحی و نظارت تغییر
مسیر بخشی از خط 63 كیلوولت ابشار- بهارستان
شهرداری اصفهان 90/07/17 90/12/17
224 خدمات مهندسی خرید و اجرای هادی پر
ظرفیت خطوط بهمنی به بوشهر
برق منطقه ای فارس 90/08/01 91/02/31
225 نظارت كارگاهی خط دو مداره مورچه خورت
1 – مورچه خورت 2
برق منطقه ای اصفهان 90/09/15 90/12/29
227 خدمات مهندسی خط دو مداره مورچه خورت
1 – مورچه خورت 2
برق منطقه ای اصفهان 90/11/27 91/01/27
228 كارهای اضافی خدمات مهندسی خطوط شمال
شرق
برق منطقه ای اصفهان 89/08/11 89/11/20
229 انجام باقیمانده خدمات مهندسی
دستوركارهای قرارداد شماره 881048311
معاونت بهره برداری 89/08/13 90/08/13
230 خدمات مهندسی برداشت اطلاعات خط دكل
چوبی شهرضا
برق منطقه ای اصفهان 89/08/17 89/10/11
231 خدمات مهندسی احداث پست 63/20 كیلوولت
فیوزی مهاباد
برق منطقه ای اصفهان 89/08/29 90/05/20
232 پروژه افزایش كلیرنس چهار خط 63 و 230
كیلوولت در نقاط تقاطع با راه آهن جدید الاحداث قم – اصفهان
معاونت بهره برداری 89/11/02 90/04/31
233 تعدیل ادامه نظارت كارگاهی خط 230 و
63 كیلوولت چهارمداره امیر حمزه – صفه
 برق منطقه ای اصفهان 90/01/01 90/10/30
234 نظارت بر تعویض هادی پر ظرفیت 230
كیلوولت بوشهر یك – بهمنی
برق منطقه ای فارس 90/12/01 90/12/29
235 نظارت كارگاهی خط دو مداره مورچه خورت
1 – مورچه خورت 2
برق منطقه ای اصفهان 90/08/11 91/06/11
236 ادامه نظارت خط 230 كیلوولت صفه –
امیر حمزه
برق منطقه ای اصفهان 90/11/01 91/04/31
237 نظارت بر احداث واصلاح خطوط خروجی
خط63 كیلوولت پستهای محتشم و راوند كاشان
برق منطقه ای اصفهان 90/12/03 91/06/03
238 نظارت بر احداث عملیات ساختمانی و
كابلكشی خط 63 كیلوولت كابلی ازادگان
برق منطقه ای یزد 90/10/17 91/04/17
239 طراحی ونظارت پروژه جابجایی برج در خط
230 كیلوولت ابشار – نقش جهان
شادی افرین سپاهان 90/12/16 91/04/16
240 نظارت كارگاهی اصلاح خط 63 كیلوولت
كابلی منتظر قائم
برق منطقه ای یزد 91/03/31 91/05/11
241 طرح و نظارت بر بازسازی خط 66 كیلوولت
كابل شیراز – امیركبیر
برق منطقه ای فارس 91/03/27 91/07/27
242 خدمات مهندسی توسعه شبكه برق داخلی
شركت ایران اسپیرال
شركت ایران اسپیرال 91/06/20 91/08/20
243 خدمات مهندسی خرید اسپیسر فازی معاونت بهره برداری 91/06/29 / /
244 خدمات مهندسی پروژه تامین و نصب قله
گارد و سیم گارد روی 25 كیلومتر خطوط فوق توزیع در مناطق مختلف
معاونت بهره برداری 91/06/29 / /
245 نقشه برداری خطوط منطقه بوشهر برق منطقه ای فارس 91/07/10 91/08/10
246 نظارت بر احداث عملیات ساختمانی و
كابلكشی خط 63 كیلوولت كابلی آزادگان
برق منطقه ای یزد 90/10/17 91/04/17
247 نظارت بر عملیات اجرائی خطوط 6 مداره
شمال شرق – فجر ، فرودگاه نظامی ، جاده نائین و فجر
برق منطقه ای اصفهان 91/03/10 91/09/10
248 نظارت كارگاهی خط كاشان 3 به شهرك
صنعتی راوند كاشان
برق منطقه ای اصفهان 91/03/15 91/11/15
249 خدمات مهندسی طرح خط كاشان 3 (راوند)
به شهرك صنعتی راوند كاشان
برق منطقه ای اصفهان 90/12/27 92/06/27
250 حق الزحمه تعدیل ادامه نظا رت بر
احداث شیلد وایر فیبر نوری
برق منطقه ای اصفهان 90/09/01 91/03/31
251 ادامه نظارت كارگاهی خط 400 كیلوولت
پست شمالشرق
برق منطقه ای اصفهان 91/01/01 91/03/31
252 نظارت كارگاهی خط كاشان 3 به شهرك
صنعتی راوند كاشان
برق منطقه ای اصفهان 91/01/01 91/12/29
253 ادامه نظا رت بر احداث شیلد وایر فیبر
نوری
برق منطقه ای اصفهان 91/03/01 91/12/29
254 نظارت بر احداث خط چهار مداره لردگان برق منطقه ای اصفهان 91/03/01 91/12/29
255 نظارت بر احداث خط دو مداره لردگان –
سنندگان
برق منطقه ای اصفهان 91/05/01 91/02/31
256 خدمات مشاوره تعویض هادی خط تلسكوپی
بهمنی – بوشهر1و خط بوشهر1 – بوشهر2
برق منطقه ای فارس 91/04/01 91/12/30
257 نظارت بر احداث خط چهار مداره لردگان برق منطقه ای اصفهان 91/04/11 92/04/11
258 ادامه نظارت كارگاهی خطوط خروجی 63
كیلوولت پست های محتشم كاشانی و راوندكاشان
برق منطقه ای اصفهان 91/07/19 91/12/03
259 خدمات مهندسی و مشاوره احداث خط 63
كیلوولت دومداره و كابل زمینی 63 كیلوولت غلتك سازان
غلتك سازان سپاهان 91/09/14 92/03/14
260 خدمات مهندسی و مشاوره خط انتقال
دومداره پست راوند كاشان – مجتمع فولاد كویر
فولاد سپیدفراب كویر 91/09/21 91/05/21
261 نظارت بر عملیات اجرایی دیوارهای
حفاظتی خط چهارمداره 230و63 كیلوولت امیرحمزه – صفه
برق منطقه ای اصفهان 91/09/27 91/12/27
262 خدمات مهندسی كارهای اضافی خطوط 63
كیلوولت فرودگاه نظامی
برق منطقه ای اصفهان 91/10/11 92/04/11
263 خدمات مهندسی و مشاوره احداث خط 63
كیلوولت تك مداره شركت صبافولاد زاگرس
شركت صبا فولاد زاگرس 91/10/18 92/01/18
264 نظارت كارگاهی اصلاح خط 63 كیلوولت
كابلی منتظر قائم
برق منطقه ای یزد 91/05/11 91/07/11
265 خدمات مهندسی خط و پست فوق توزیع
پروژه آبرسانی همدان از سد تالوار
آب منطقه ای همدان 92/06/10 93/06/10
266 خدمات مهندسی خط 63 كیلوولت تغذیه
فولاد لنجان
برق منطقه ای اصفهان 92/04/29 92/05/29
267 طرح و نظارت بر بازسازی خط 66 كیلوولت
كابل شیراز – امیركبیر
برق منطقه ای فارس 91/03/27 91/07/27
268 خرید 10 دستگاه رله دیستانس برای خطوط
230 كیلوولت
برق منطقه ای اصفهان 91/11/01 92/10/30
269 خرید و نصب هادی پر ظرفیت در خطوط نقش
جهان – عاشق آباد
برق منطقه ای اصفهان 91/11/01 92/10/30
270 خدمات مهندسی پروژه جابجایی خط 63
كیلوولت شركت صنایع شیمیایی ایران
LAB سرمایه گذاری صنایع شیمیایی
ایران
92/04/05
271 خدمات مهندسی طراحی پروژه جابجایی برج
در خط 230 كیلوولت آبشار- نقش جهان
معاونت بهره برداری 92/04/30 92/08/30
272 خدمات مهندسی و مشاوره نظارت كارگاهی
بر عملیات اجرایی خطوط 230 و 63 كیلوولت سپاهان
برق منطقه ای اصفهان 92/05/01 92/12/29
273 نظارت كارگاهی بر عملیات احداث خط
انتقال 63 كیلوولت دومداره پست راوند كاشان – فولاد سپید فراب كویر
فولاد سپیدفراب كویر 92/05/01 92/11/30
274 خدمات مهندسی خط 63 كیلوولت لردگان –
سنندگان
برق منطقه ای اصفهان 92/07/27
275 خرید و نصب هادی پر ظرفیت در خط
گلپایگان 400-63 گلپایگان
برق منطقه ای اصفهان 92/10/01 92/10/30
276 خدمات مهندسی خط 63 كیلوولت تغذیه
فولاد لنجان
برق منطقه ای اصفهان 92/04/29 92/05/29
277 خدمات مهندسی پروژه جایگزینی هادی پر
ظرفیت در خط 230 كیلوولت قزوین – لوشان
شركت پویا غرب 92/07/05 92/10/05
278 نظارت بر احداث فونداسیون و نصب
گانتری ایستگاه سركابل اقارب پرست
برق منطقه ای اصفهان 92/07/10 92/09/10
279 خدمات مهندسی طرح احداث خط 63 كیلوولت
زرین شهر – شهرك فولاد
برق منطقه ای اصفهان 89/07/08 93/07/09
280 انجام خدمات مهندسی و مشاوره خط 63
كیلوولت تغذیه پست علم و صنعت كاشان
برق منطقه ای اصفهان 92/06/24 93/06/24
281 خرید و اجرای خط كابلی 63 كیلوولت
جنوب – هزار جریب
معاونت بهره برداری 92/06/24 93/06/24
282 خرید و اجرای خط كابلی 63 كیلوولت
تاور انتهایی به شهرضا
معاونت بهره برداری 92/06/24 93/06/24
283 خرید و اجرای خط كابلی 63 كیلوولت
كاشان
معاونت بهره برداری 92/06/24 93/06/24
284 خدمات مهندسی و نظارت پروژه های EPC
شركت پویا غرب
شركت پویا غرب 92/07/01 93/06/31
285 خدمات مهندسی پروژه جایگزینی هادی
پرظرفیت در خط تغذیه پست ارشاد برق منطقه ای غرب
شركت پویا غرب 92/07/01 93/06/31
286 ادامه نظارت بر عملیات اجرایی احداث
خطوط 4 مداره لردگان
برق منطقه ای اصفهان 92/07/12 93/01/11
287 حق الزحمه تعدیل نظارت كارگاهی بر
عملیات اجرایی احداث خط 63 كیلوولت دانشگاه علم و صنعت كاشان
برق منطقه ای اصفهان 92/09/12 93/05/11

 

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری 1
2 فوق لیسانس برق قدرت 1
3 لیسانس برق قدرت 6
4 لیسانس كامپیوتر – نـرم افزار 1
5 لیسانس عمران آب 1
6 لیسانس حسابداری 1
7 فوق دیپلم برق قدرت 1
8 فوق دیپلم عمران 1
9 فوق دیپلم نقشه كشی معماری 1
10 دیپلم اقتصاد و علوم اجتماعی 1
11 دیپلم علوم تجربی 1

ردیف مشخصات تــعداد
1 دوربین و وسایل نقشه برداری 6
2 دوربین نقشه
برداری TOTAL STATION(برداشت اطلاعات به كمك لیزر و ثبت آن به طورخودكار به
صورت فایل كامپیوتری)
1
3  GPS و نرم
افزار مربوطه در عملیات مسیریابی و نقشه برداری
10
4 اندازه گیر مقاومت زمین 1
5 اندازه گیر
سافت لیزری (DISTO)
2
6 دیتا ویدئو پرژكتور 1
7 دوربین عكاسی دیجیتالی CANON 3
8 دوربین فیلمبرداری CANON 1
9 ضخامت سنج مدل EBAN1000 2
10 متر 200