محور های ارائه خدمات در بخش دیسپاچینگ و مخابرات فوق توزیع

  • ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی و نظارت بر احداث دیسپاچینگ فوق توزیع
  • بررسی شبكه موجود و ارزیابی محدودیت‌های اجرای طرح، ارائه طرح متناسب جهت استقرار تعداد و نحوه چیدمان مراكز دیسپاچینگ (مركز اصلی، پشتیبان و مراكز فرعی)، مشخص كردن و به‌کارگیری پروتکل‌های ارتباطی لازم
  • تهیه مشخصات لازم به جهت انتخاب نرم‌افزار SCADA متناسب با شبكه و ظرفیت‌های موجود، تهیه مشخصات فنی، نوع و تعداد Server ها به جهت Logging، Checking و Archiving داده‌ها
  • مشخص كردن نوع سیستم‌عامل جهت استقرار نرم‌افزار و پیش‌بینی لازم و ارائه طرح جهت چیدمان تجهیزات سخت‌افزاری شبكه (Network)

برخی از تجربیات

  • پروژه خدمات مهندسی، مشاوره دیسپاچینگ فوق برق منطقه‌ای اصفهان
  • پروژه نظارت بر احداث دیسپاچینگ فوق برق منطقه‌ای اصفهان