محور های ارائه خدمات در بخش توزیع نیروی برق

 • خدمات مهندسی طــراحی، نظارت و مدیریت پروژه شبکه های توزیع نیروی برق هوایی و زمینی با استفاده با استفاده از متخصصین زبده ونرم افزارهای مورد تائید مراجع استاندارد جهانی
 • خدمات مهندسی طراحی شبکه های توزیع نیروی برق با استفاده از هادیهای روکش دار و کابلهای خودنگهدار به توسعه شبکه در مناطق پر تراکم به منظور رعایت حرائم و مسائل زیست محیطی
 • خدمات مهندسی مطالعات بهینه سازی و کاهش تلفات با رویکرد ملاحظات اقتصادی در شبکه های توزیع نیروی برق
 • خدمات مهندسی مطالعات جایابی ایستگاههای فوق توزیع نیرو
 • خدمات مهندسی مکانیزاسیون و هوشمند سازی شبکه ای توزیع نیروی برق با استفاده از بستر GIS
 • خدمات برنامه ریزی مهندسی فنی و مالی شبکه های توزیع نیروی برق
 • خدمات بازدید،تحلیل ونظارت درتعمیرات و بهره برداری مطلوب شبکه های توزیع نیروی برق بمنظور کاهش خاموشیها و نرخ انرژی توزیع نشده در شبکه های توزیع نیروی برق
 • انجام نظارت های لازم جهت تامین تجهیزات و تست مورد نیاز قبل از نصب و هنگام راه اندازی
 • تنظیم اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه اسناد مناقصات پروژه های PC وEPC در بخش توزیع نیرو
 • تهیه دیتیل های اجرایی در طراحی پروژه ها
 • تهیه مشخصات فنی تجهیزات شبکه های توزیع نیروی برق

برخی از تجربیات

 • نظارت عالیه بر عملکرد شرکت های توزیع نیروی برق منطقه مرکزی کشور از طرف شرکت توانیر
 • نظارت عالیه بر طرحهای کاهش تلفات 10 شرکت توزیع در سطح کشور از طرف سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
 • خدمات مهندسی طراحی و نظارت شبکه های توزیع نیروی برق در شرکت های توزیع نیروی برق استان اصفهان،تهران،گیلان،مرکزی، اهواز، خوزستان،یزد،البرز و …
 • انجام مطالعات مقدماتی،تفصیلی و تدوین اسناد مناقصه شبکه توزیع برق جزیره خارگ در حوزه شرکت پایانه های نفتی ایران
 • انجام خدمات مطالعاتی و برنامه ریزی توسعه نگهداری شبکه توزیع نیروی برق در شرکت توزیع نیروی برق استات اصفهان
 • خدمات انجام خدمات مشاوره بهره برداری از شبکه های توزیع نیروی برق در شرکت های توزیع نیروی برق استان اصفهان، تهران، گیلان، مرکزی، خوزستان،  اهواز، یزد، البرز ، کهگیلویه و بویر احمد و …
 • تهیه مشخصات فنی تجهیزات و کالاهای مورد استفاده در شبکه های توزیع نیروی برق