امروزه با توجه به رشد روز افزون مصرف بارو و احداث خطوط و پستهای انتقال جدید و طرحهای گوناگون مصوب و در دست اجراء درسطح استان و کشور، موجب گسترش شبکه قدرت کشور و افزایش پیچیدگی آن گردیده است. از این رو جهت بررسی وضعیت شبکه و انجام پروژه­های مختلف در شبکه نیازمند انجام مطالعات کامل و دقیق می­باشیم. در واقع انجام مطالعات سیستم می­تواند راهگشای بسیاری از مشکلات صنعت برق و ارتقاء کیفیت تأمین برق و برنامه ریزی در آینده گردد. با انجام مطالعات سیستم علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان و امنیت شبکه و بهبود کیفیت انتقال توان به مصرف کننده، هزینه­های اقتصادی را نیز می توان به صورت بهینه انجام داد. در همین راستا شرکت مهندسین مشاور دانشمند جهت ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره­ای خود و با توجه به احساس نیاز شبکه استان اصفهان و شبکه سراسری به انجام مطالعات دقیق در زمینه سیستم قدرت، اقدام به تشکیل واحدی منسجم با عنوان مطالعات سیستم نموده است. هدف از این واحد انجام پروژه­های مطالعاتی در کلیه زمینه­های سیستم قدرت و پشتیبانی فنی از پروژه­های مختلف شرکت دانشمند می­باشد. شرکت دانشمند باداشتن گواهینامه پایه یک در زمینه ارائه خدمات مهندسی مشاوره­ای و انجام پروژه های متعددی در زمینه صنعت برق و در اختیار داشتن نرم افزارهای DIGSILENT، CYME، PSAT، ETAP، PSCAD توانایی انجام پروژه های مختلف مطالعاتی را دارد. بدیهی است دردست داشتن اطلاعات دقیق و کامل از سیستم قدرت استان اصفهان و به دنبال آن سیستم انتقال كشور از جمله ملزومات انجام مطالعات سیستم می­باشد که با انجام پروژه­های مختلف طرح و توسعه در این شرکت و فعالیت در زمینه پروژه­های مطالعاتی از جمله اصلاح شبکه فوق توزیع و افزایش ظرفیت خطوط، اطلاعات لازم و کافی جهت انجام پروژه­های مطالعاتی در اختیار این شرکت قرار دارد.

شركت مهندسين مشاور دانشمند ارایه كننده ی خدمات مهندسی مشاوره ای در زمينه ی نيروگاههای مقياس كوچک (DG)

توانمندی های بخش

از جمله توانمندیهای مطالعاتی این واحد می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. مکان­یابی پستهای انتقال و فوق توزیع و تعیین سطوح ولتاژ مربوط به پستها .
 2. تعیین ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع .
 3. بررسی و تعیین قابلیت اطمینان پستهای انتقال با ساختارهای متفاوت باس بارها .
 4. بررسی وضعیت کلیدها و ترانسهای جریان موجود در پستها با توجه سطح اتصال کوتاه .
 5. بررسی سطح اتصال کوتاه و ولتاژ در پستهای مختلف درانجام پروژه­هایی از جمله موارد زیر وارائه آن به کارفرما:
  • تغییر سطح اتصال کوتاه در اثر تعویض و یا نصب ترانسهای جدید .
  • تغییر آرایش باس بارها در پستهای مختلف .
  • اضافه کردن بی و قطرهای جدید در پست .
 6. بررسی سیستمهای حفاظتی پستهای انتقال و تعیین نقاط ضعف آن .
 7. تعیین تنظیمات مناسب رله­های حفاظتی با توجه به تغییر ساختار شبکه از جمله احداث خطوط .
 8. بررسی و مطالعات مربوط به نصب خازن در شبكه فوق توزیع و اثرات آن در شبكه قدرت.
 9. آنالیز هارمونیكی شبكه با توجه به بارهای هارمونیكی موجود در شبكه.
 10. اسکن فرکانسی شبکه انتقال و فوق توزیع جهت تعیین فرکانسهای رزونانسی در شبکه.
 11. مطالعات كلید زنی و بررسی اضافه ولتاژهای ایجاد شده در شبكه در اثر سوئیچینگ و یا مواقع كم باری.
 12. ارائه راهكار مناسب جهت كنترل توان راكتیو در شبكه.
 13. بررسی امکان برقراری رینگ در شبکه انتقال و فوق توزیع و اصلاح شبکه .
 14. تعیین مکانهای لازم و مناسب برای احداث خطوط جدید و ظرفیت خطوط انتقال و سطوح ولتاژ مربوط به خطوط جدید .
 15. تعیین ظرفیت نامی و حرارتی خطوط انتقال .
 16. بررسی راههای افزایش ظرفیت خطوط انتقال نصب شده با توجه به رشد مصرف بار و محدودیت احداث خطوط جدید.
 17. ارائه راهکار مناسب جهت کاهش بارگذاری خطوط پربار .
 18. ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه در حالتهای مختلف از جمله خروج خطوط, واحدهای نیروگاهی .
 19. کنترل توان عبوری از خطوط با ارائه روشهای مناسب و تعدیل خطوط پربار .
 20. بررسی تلفات سیستم انتقال و فوق توزیع و ارائه روشهای مناسب جهت کاهش تلفات.

پروژه های بخش

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 مشاوره در امور فنی اتصال مولدهای مقیاس كوچك توزیع استان اصفهان توزیع برق استان اصفهان 92/10/24 93/10/24
2 مطالعات سیستم و اتصال به شبكه احداث نیروگاه شركت سارنج پارس سارنج پارس 93/08/04 //

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 اصلاح شبکه فوق توزیع، حذف
T-OFF و برقراری رینگ در شبکه فوق توزیع برق
منطقه­ای اصفهان
2 انجام مطالعات هارمونیکی منطقه فوق توزیع
کاشان
3 آنالیز پایداری گذرا و گذراهای ناشی از
سوئیچینگ بانکهای خازنی در منطقه راوند کاشان
4 مطالعات کاهش سطح اتصال کوتاه در برق منطقه­ای
اصفهان
5 مدل سازی و انجام مطالعات پایداری شبکه انتقال
سراسری با رویکرد شبکه انتقال برق اصفهان
6 نظارت بر مطالعات کاربرد خازن سری در شبکه فوق
توزیع و توزیع برق منطقه­ای اصفهان
7 پروژه مطالعات اتصال به شبكه نیروگاه 15
مگاواتی شهرك صنعتی رازی
شركت توان امید پاسارگاد 89/01/23 89/02/08
8 پروژه مطالعات اتصال به شبكه نیروگاه 10
مگاواتی مهیار
شركت مصباح اسپادانا 89/02/20 89/03/20
9 پروژه مشاوره و مطالعات مولدهای مقیاس كوچك شركت برق منطقه ای اصفهان 89/01/01 89/12/29
10 مشاوره ومطالعات اتصال به شبكه مولد مقیاس
كوچك
شركت كاشی اصفهان 90/03/03 90/09/03
11 نظارت بر احداث مولدهای مقیاس كوچك برق منطقه ای اصفهان 90/03/21 91/06/21
12 مولد های مقیاس كوجك شركت قند نقش جهان شركت قند نقش جهان 90/05/23 90/06/23
13 مولدهای مقیاس كوچك شهرك صنعتی رازی توان امید پاسارگاد 90/08/01 90/12/29
14 مولدهای مقیاس كوچك مجتمع صنایع شیمیایی ایران سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران LAB 90/08/08 90/10/08
15 مولد مقیاس كوچك شهرك صنعتی سگزی صعود گستر آسیا 90/08/30 90/09/30
16 مولد مقیاس كوچك شهرك شهید كشوری افشین صنعت سپاهان زاینده رود 90/08/30 90/10/15
17 مولد مقیاس كوچك شهرك صنعتی دهاقان افشین صنعت سپاهان زاینده رود 90/09/07 90/10/22
18 مولد مقیاس كوچك منطقه صنعتی پارس آباد مغان راه و سازه دیاله 90/09/10 90/09/25
19 مولد مقیاس كوچك شهركهای صنعتی كوهپایه صعود گستر آسیا 90/11/08 91/01/08
20 مولدهای مقیاس كوچك منطقه صنعتی مورچه خورت سروش صنعت 90/12/06 91/02/06
21 مولد های مقیاس كوجك شركت قند نقش جهان شركت قند نقش جهان 90/05/23 90/06/23
22 مولد مقیاس كوچك شهرك صنعتی سگزی صعود گستر آسیا 90/08/30 90/09/30
23 مولد مقیاس كوچك شهركهای صنعتی كوهپایه صعود گستر آسیا 90/11/08 91/01/08
24 مولدهای مقیاس كوچك منطقه آلونی شهركرد علی شیراحمدی 90/11/24 91/02/10
25 مولد مقیاس كوچك هانی طعم سپاهان 90/12/01 90/12/15
26 خدمات مهندسی احداث مولدهای كوچك دانشگاه
كاشان
دانشگاه كاشان 91/01/22 91/02/22
27 مولدهای مقیاس كوچك قند نقش جهان شركت قند نقش جهان 91/02/09 91/03/09
28 نظارت بر احداث مولدهای مقیاس كوچك  برق منطقه ای اصفهان 90/03/21 91/06/21
29 مولدهای مقیاس كوچك منطقه صنعتی میمه مجتمع نیروگاهی گلخانه ای توان امید صفاهان 91/03/07 91/05/07
30 مولد مقیاس كوچك در شهرك صنعتی اشترجان آذر نورد 91/03/01 91/04/01
31 انجام ادامه خدمات مهندسی ومشاوره ونظارت بر
نیروگاههای تحت نظارت
برق منطقه ای اصفهان 91/03/01 91/09/30
32 خدمات مهندسی احداث نیروگاه بیو گاز سوز شركت آب و فاضلاب اصفهان 91/02/20 91/10/20
33 مطالعات اتصال به شبكه نیروگاه 25 مگاواتی در
منطقه صنعتی كویر كاشان
آتیه آبادگران زاگرس 91/06/26 91/08/15
34 تنظیمات حفاظتی رله اتصال به شبكه نیروگاه یك
مگاواتی دانشگاه كاشان
دانشگاه كاشان 91/07/17 91/08/17
35 نظارت بر احداث مولدهای مقیاس كوچك برق منطقه ای اصفهان 90/03/21 91/12/21
36 مولد های مقیاس كوچك در كارخانه بافندگی اطلس
چاپ
شركت اطلس چاپ 91/12/14 92/01/30
37 مولد مقیاس كوچك شركت نساجی تندیس كاشان شركت نساجی تندیس كاشان 92/05/09 92/06/09
38 خدمات مهندسی و مشاوره احداث نیروگاه 13
مگاواتی
LAB سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 91/01/01 92/11/01
39 نظارت بر نیروگاههای تحت پوشش برق منطقه ای
اصفهان
برق منطقه ای اصفهان 91/10/06 92/10/30
40 خدمات مهندسی مشاوره طراحی و نظارت عالیه
نیروگاهی گلخانه ای توان امید صفاهان
توان امید صفاهان 92/03/20 92/09/20
41 مولد مقیاس كوچك شهرك صنعتی پلیس راه نجف
آباد- شركت محرك صنعت
محرك صنعت اصفهان 92/05/16 92/08/16
42 تهیه طرح توجیه اقتصادی- فنی مولد مقیاس كوچك
شركت نساجی تندیس كاشان
شركت نساجی تندیس كاشان 92/09/02 92/12/02
43 مطالعات سیستم و اتصال به شبكه جهت احداث
نیروگاه 6 مگاواتی شركت بركه
بركه 92/09/09 92/10/09
44 ادامه نظارت عالیه بر پروژه های مولد مقیاس
كوچك اصفهان و چهارمحال بختیاری
برق منطقه ای اصفهان 92/01/01 93/06/31
45 تهیه طرح توجیهی احداث نیروگاه شهرك شهید
كشوری (شركت شیك سازان سپاهان )
شیك سازان سپاهان 92/12/01 93/01/31

 1. مطالعات کنترل توان راکتیو در شبکه برق اصفهان
 2. پیاده سازی بارزدایی بهینه در شبکه انتقال سراسری

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 لیسانس برق قدرت 4