حجم قراردادهای شرکت در این بخش تاکنون 21.512.778.456 ریال می باشد

شرکت مهندسین مشاور دانشمند عضو شورای شرکتهای مشاور و پژوهشی وزارت نیرو با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه مشاوره و ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر پروژه های ایستگاهها و خطوط فوق توزیع و انتقال و پروژه های تولید و توزیع صنتعت برق و صنایع از سال 1375 آغاز نموده است . شرکت مهندسین مشاور دانشمند با استقرار نظام تضمین کیفیت و برخورداری از نیروهای کارامد و پشتوانه تجربی چندین ساله و بهره مندی از ارتباط تنگاتنگ با مراکز دانشگاهی آمادگی خود را جهت انجام خدمات مهندسی و نظارت کلیه پروژه های مرتبط با صنعت برق کشور را اعلام می دارد .

پروژه های بخش

ردیف عنوان پروژه كارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان
1 مشاوره در امور فني اتصال مولدهاي مقياس كوچك توزيع استان اصفهان توزيع برق استان اصفهان 92/10/24 93/10/24
2 مطالعات سيستم و اتصال به شبكه احداث نيروگاه شركت سارنج پارس سارنج پارس 93/08/04 //

رديف عنــوان پــروژه كــارفرم تــاريخ شــروع تــاريخ پــايــان
1 بهينه سازي برجهاي خنك كننده واحدهاي
1و2و3نيروگاه اصفهان
نيروگاه اصفهان 77/06/01 77/09/01
2 طراحي پروژه هاي سرمايه گذاري اختصاصي
توليد نيروگاههاي اصفهان و شهيد محمد منتظري سال 77
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/06/18 78/03/31
3 طرح توسعه واحدهاي 5و6نيروگاه شهيد
محمد منتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/07/19 77/12/29
4 نظارت بر تعميرات اساسي واحد 3نيروگاه
شهيد محمد منتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/12/01 78/04/01
5 طرح توسعه واحدهاي 7و8نيروگاه شهيد
محمد منتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/01/01 78/12/29
6 پروژه هاي سرمايه گذاري اختصاصي توليد
نيروگاههاي اصفهان و شهيد محمد منتظري سال 78
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/04/01 78/12/29
7 طرح اتصالات استارتپ واحد جديد طرح و
توسعه نيروگاه شهيد محمد منتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/06/01 78/07/01
8 طرح تعميرات اساسي واحدهاي 1و5نيروگاه
اصفهان وواحد4نيروگاه شهيد محمدمنتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/08/01 79/04/01
9 طرح توسعه واحدهاي 5و6و7و8نيروگاه
شهيد محمد منتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/03/01 80/03/01
10 طرح تعميرات اساسي نيروگاههاي اصفهان
و شهيد محمد منتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/05/01 80/12/30
11 خدمات كارشناسي و مشاوره اي و نظارت
بر نيروگاههاي منطقه اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/07/01 85/06/31
12 خدمات كارشناسي و مشاوره اي و نظارت
بر نيروگاههاي منطقه اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 85/07/01 86/06/31
13 نظارت بر تعميرات اساسي واحد 4
نيروگاه شازند در بخش هاي الكتريك و ابزاردقيق
شركت برق منطقه اي باختر 86/06/14 86/09/14
14 نظارت بر تعميرات اساسي واحد 4
نيروگاه شازند اراك در بخش هاي مكانيك و شيمي
شركت برق منطقه اي باختر 86/06/14 86/09/14
15 خدمات كارشناسي و مشاوره اي و نظارت
بر نيروگاههاي اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/07/01 87/06/31
16 خدمات مشاوره و نظارت و مطالعات و
بررسی های لازم احداث مولدهای مقیاس کوچک
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/09/19 89/09/19
17 خدمات نظارت مقیم در نیروگاههای منطقه
اصفهان سال 88
شرکت برق منطقه ای اصفهان 89/01/01 89/12/29
18 مولدهاي مقياس كوچك توان اميد
پاسارگاد
شركت توان اميد پاسارگاد 89/01/23 89/02/08
19 مولدهاي مقياس كوچك شهرك صنعتي بزرگ
رازي
شركت مصباح اسپادانا 89/02/20 89/03/20
20 مولد هاي مقياس كوچك منطقه صنعتي
علويجه
افق بهينه كوشان اسپادانا 89/05/14 89/06/14
21 مولد هاي مقياس كوچك شهرك صنعتي
هسنيجه
شركت تعميرات نيروي برق 89/05/31 89/06/15
22 مولد هاي مقياس كوچك شهرك صنعتي محمود
آباد
شركت آريا سبز سپاهان 89/04/12 89/05/12
23 مولد هاي مقياس كوچك منطقه ويژه
اقتصادي يزد
شركت الياف يزد 89/04/27 89/05/11
24 مولد هاي مقياس كوچك شهرك صنعتي
علويجه
شركت پترو انرژي ماد 89/03/17 89/04/17
25 مولد هاي مقياس كوچك شهرك صنعتي
علويجه
شركت پترو انرژي ماد 89/03/18 89/04/08
26 مولد هاي مقياس كوچك شهرك صنعتي سگزي شركت كيان گستر آسيا 89/05/02 89/06/02
27 مولد هاي مقياس كوچك شهرك صنعتي
گلپايگان
شركت مبين گستر خاورميانه 89/05/03 89/06/03
28 خدمات نظارت مقيم در نيروگاههاي منطقه
اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 89/01/01 89/12/29
29 مولد هاي مقياس كوچك شهرك صنعتي مورچه
خورت
شركت مهندسي برق آذرخش 89/04/02 89/05/02
30 خدمات نظارت مقيم در نيروگاههاي منطقه
اصفهان سال 89
برق منطقه اي اصفهان 89/01/01 90/02/31
31 خدمات مهندسي و مشاوره و نظارت بر
نيروگاههاي منطقه اصفهان سال 90
برق منطقه اي اصفهان 90/03/01 91/02/31
32 مولدهاي مقياس كوچك مجتمع صنايع
شيميايي ايران
LAB سرمايه گذاري صنايع شيميايي
ايران
90/08/08 90/10/08
33 مولد مقياس كوچك شهرك شهيد كشوري افشين صنعت سپاهان زاينده رود 90/08/30 90/10/15
34 مولد مقياس كوچك شهرك صنعتي دهاقان افشين صنعت سپاهان زاينده رود 90/09/07 90/10/22
35 مولدهاي مقياس كوچك شهرك صنعتي رازي توان اميد پاسارگاد 90/08/01 90/12/29
36 مولد مقياس كوچك گالوانيزه كاشان ذوب آهن كبيرراوند كاشان 90/12/22 91/01/14
37 مولد مقياس كوچك گالوانيزه كاشان ذوب آهن كبيرراوند كاشان 90/12/22 91/02/08
38 مولد مقياس كوچك منطقه صنعتي پارس
آباد مغان
راه و سازه دياله 90/09/10 90/09/25
39 مولدهاي مقياس كوچك منطقه صنعتي مورچه
خورت
سروش صنعت 90/12/06 91/02/06
40 مولد هاي مقياس كوجك شركت قند نقش
جهان
شركت قند نقش جهان 90/05/23 90/06/23
41 مشاوره ومطالعات اتصال به شبكه مولد
مقياس كوچك
شركت كاشي اصفهان 90/03/03 90/09/03
42 مولد مقياس كوچك شهرك صنعتي سگزي صعود گستر آسيا 90/08/30 90/09/30
43 مولد مقياس كوچك شهركهاي صنعتي
كوهپايه
صعود گستر آسيا 90/11/08 91/01/08
44 مولدهاي مقياس كوچك منطقه آلوني
شهركرد
علي شيراحمدي 90/11/24 91/02/10
45 مولد مقياس كوچك هاني طعم سپاهان 90/12/01 90/12/15
46 خدمات مهندسي احداث مولدهاي كوچك
دانشگاه كاشان
دانشگاه كاشان 91/01/22 91/02/22
47 مولدهاي مقياس كوچك قند نقش جهان شركت قند نقش جهان 91/02/09 91/03/09
48 نظارت بر احداث مولدهاي مقياس كوچك  برق منطقه اي اصفهان 90/03/21 91/06/21
49 مولدهاي مقياس كوچك منطقه صنعتي ميمه مجتمع نيروگاهي گلخانه اي توان اميد
صفاهان
91/03/07 91/05/07
50 مولد مقياس كوچك در شهرك صنعتي
اشترجان
آذر نورد 91/03/01 91/04/01
51 انجام ادامه خدمات مهندسي ومشاوره
ونظارت بر نيروگاههاي تحت نظارت
برق منطقه اي اصفهان 91/03/01 91/09/30
52 خدمات مهندسي احداث نيروگاه بيو گاز
سوز
شركت آب و فاضلاب اصفهان 91/02/20 91/10/20
53 مطالعات اتصال به شبكه نيروگاه 25
مگاواتي در منطقه صنعتي كوير كاشان
آتيه آبادگران زاگرس 91/06/26 91/08/15
54 تنظيمات حفاظتي رله اتصال به شبكه
نيروگاه يك مگاواتي دانشگاه كاشان
دانشگاه كاشان 91/07/17 91/08/17
55 نظارت بر احداث مولدهاي مقياس كوچك برق منطقه اي اصفهان 90/03/21 91/12/21
56 مولد هاي مقياس كوچك در كارخانه
بافندگي اطلس چاپ
شركت اطلس چاپ 91/12/14 92/01/30
57 مولد مقياس كوچك شركت نساجي تنديس
كاشان
شركت نساجي تنديس كاشان 92/05/09 92/06/09
58 خدمات مهندسي و مشاوره احداث نيروگاه
13 مگاواتي
LAB سرمايه گذاري صنايع شيميايي
ايران
91/01/01 92/11/01
59 نظارت بر نيروگاههاي تحت پوشش برق
منطقه اي اصفهان
برق منطقه اي اصفهان 91/10/06 92/10/30
60 خدمات مهندسي مشاوره طراحي و نظارت
عاليه نيروگاهي گلخانه اي توان اميد صفاهان
توان اميد صفاهان 92/03/20 92/09/20
61 مولد مقياس كوچك شهرك صنعتي پليس راه
نجف آباد- شركت محرك صنعت
محرك صنعت اصفهان 92/05/16 92/08/16
62 تهيه طرح توجيه اقتصادي- فني مولد
مقياس كوچك شركت نساجي تنديس كاشان
شركت نساجي تنديس كاشان 92/09/02 92/12/02
63 مطالعات سيستم و اتصال به شبكه جهت
احداث نيروگاه 6 مگاواتي شركت بركه
بركه 92/09/09 92/10/09
64 ادامه نظارت عاليه بر پروژه هاي مولد
مقياس كوچك اصفهان و چهارمحال بختياري
برق منطقه اي اصفهان 92/01/01 93/06/31
65 تهيه طرح توجيهي احداث نيروگاه شهرك
شهيد كشوري (شركت شيك سازان سپاهان )
شيك سازان سپاهان 92/12/01 93/01/31
66 خدمات مهندسي و مشاوره نيروگاه 3/8
مگاواتي واقع در بروجن شركت ساختماني بركه
شركت ساختماني بركه 93/01/25 93/02/19
67 نظارت كارگاهي نصب 150 كيلووات پانل
خورشيدي
برق منطقه اي اصفهان 93/03/01 93/07/30
68 نظارت بر اجراي عمليات الكتريكي پروژه مجتمع نيروگاهي گلخانه اي توان اميد صفاهان مجتمع نيروگاهي گلخانه اي توان اميد صفاهان 93/04/25 93/06/25

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 لیسانس برق – قدرت 4