بخــش برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت مهندسین دانشمند با توجه به نقش و اهمیت مدیریت و کنترل پروژه در پیشرفت و گزارش دهی پروژه ها ، فعالیت خود را از بدو تاسیس شرکت با برخورداری از نیروهای آموزش دیده و با تجربه و با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته زمانبندی و کنترل پروژه از جمله   P5 و P3e  (ازسری نرم افزارهای Primavera) آغاز نموده است .

توانمندی های بخش

  1. کنترل روند پیشرفت پروژه ها
  2. تهیه گزارشهای مدیریتی جامع و کامل برای کارفرمایان جهت اطلاع از آخرین وشعیت پروژه ها
  3. تهیه نمودار کد پروژه و مقایسة پیشرفت برنامه ریزی شده پروژه در هر زمان
  4. تعیین میزان تاخیر یا تقدم پروژه ها از برنامه زمانبندی و تهیه گزارش های مربوطه
  5. تهیه گزارش مدیریتی از آخرین وضعیت قراردادهای فعال
  6. تهیه گزارش آخرین وضعیت مناقصات و فراخوان های در دست اقدام

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 لیسانس برق الکترونیک 1

ردیف مشخصات تــعداد
1 ديتا ويدئو پرژكتور 1