معرفی بخش

بخش انفورماتیك به لحاظ ماهیت فعالیتهای فنی از بدو تاسیس شركت در سال 1375 شروع به فعالیت نموده و با مكانیزه نمودن ، بخش اداری ، تسهیلات ویژه ای را جهت تسریع و هماهنگی امور اداری بین دفاتر همكاران ایجاد نموده و با پشتیبانی و به روز نگهداری انواع سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری در ارتقاء سیستم موجود ، كه در حال حاضر بالغ بر   30  نرم افزار در بخش فنی مهندسی و    25  نرم افزار در بخش اداری و نیز در حدود   650  دستگاه كامپیوتر و چاپگر و وسایل جانبی دیگر ، در حوزه های مختلف ستادی و دفاتر طراحی مستقر در بخــشهای طراحی شركت های توزیع استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، استان یزد ، استان البرز ، استان خوزستان ، استان كهگیلویه و بویر احمد می باشد و نظارت بر پروژه های سرمایه ای توزیع معاونت جنوب غرب تهران و نظارت بر شبكه های توزیع جنوب استان كرمان فعالیت می نماید .

توانمندی های بخش

بخــش انفورماتيك در زمينه سخت افزار ، تمامی نیازهای شرکت اعم از خرید تجهیزات جدید و تعمیر تجهیزات موجود را ، مرتفع ساخته است . در زمينه نرم افزار ، با تشکیل گروه مجرب مهندسین نرم افزار و با بکارگیری آخرین فن آوری های نرم افزار ، همواره پروژه های فنی – تخصصی ، بر اساس نیاز پروژه های صنعت برق ، تعریف ، طراحی و پیاده سازی گردیده است ، رضایت کارفرمایان مختلف در بخش مکانیزاسیون شبکه های توزیع برق نتیجه تلاش مستمر متخصصین این واحد بوده است .

پروژه های بخش

1. مكانیزاسیون امور اداری

2. فاز جدید نرم افزار محاسبات الكتریكی شبكه های فشار ضعیف (محاسبات سطح مقطع)

3. فاز جدید نرم افزار محاسبات الكتریكی شبكه های فشار متوسط

1-3 محاسبات مكانیكی كابل خودنگهدار
2-3 محاسبات مكانیكی سیم روكشدار
3-3 محاسبات مكانیكی در سطح ولتاژ های 11،20و 33 كیلوولت
4-3 محاسبات پایه ها با امكان محاسبات مهار به صورت انتخابی(محاسبات پایه با وجود مهار/عدم وجود مهار)

4. نرم افزار قراردادها (بخش بازرگانی)

1-4 تهیه گزارشات مدیریتی و كاربردی

5. تهیه نرم افزار ثبت حقوق و هزینه های پرسنل

1-5 تهیه گزارشات مدیریتی و كاربردی
2-5 تهیه گزارشات تراز بر اساس كل پروژه ، سال ، هر فرد و گزارشات متنوع دیگر

1. نرم افزار ثبت اطلاعات مشترك نرم افزارهای بانك اطلاعاتی

1-1   ثبت اطلاعات تك تك انشعابات فشار ضعیف پستهای توزیع
2-1   امكان انجام مانور و جابجایی اطلاعات بین فیدرهای مختلف
3-1   ارائه گزارشهای متنوع با توجه به پارامترهای مختلف ورودی

2. نرم افزار طرح حفاظتی شبكه 20 كیلوولت

1-2    محاسبه فیوز مورد نیاز روی پستهای توزیع و انشعاب شبكه 20 كیلوولت و هماهنگی رله‌های پست
2-2    گزارش گیری با توجه به محاسبات انجام شده

3. نرم افزار مشخصات فنی تجهیزات توزیع

1-3    بانك اطلاعات تجهیزات فنی به صورت تصویر برای تجهیزات 20 كیلوولت

4. نرم افزار نگهداری اطلاعات برجها

1-4   ورود اطلاعات انواع برجها
2-4   تعریف پروژه ( ورود اطلاعات مربوط به قسمتهای مورد نیاز به تفكیك هر برج )
3-4   تهیه لیست قطعات مصرفی پروژه
4-4   ورود اطلاعات مربوط به قطعات تحویلی توسط سازنده به تفكیك هر صورتحساب و محاسبه وزن قطعات رسیده براساس جداول
5-4    تهیه گزارشات مربوط به قطعات رسیده، میزان كسری میزان قطعات اضافی به تفكیك قسمتهای مختلف

5. نرم افزار TW

1-5   ورود اطلاعات اولیه مورد نیاز برای هر پروژه از قبیل برنامه زمانبندی، تاریخ شروع و پایان و مشخصات طول خط از قبیل طول خط، ولتاژ خط و غیره
2-5   تكمیل فرم ناظر توسط ناظر هر پروژه كه حاوی اطلاعات مربوط به عملیات اجرایی نصب برج و سیم كشی در هر دوره زمانی می‌باشد
3-5    اجرای برنامه در هر دوره زمانی مورد نیاز و محاسبه درصد پیشرفت تأخیر پروژه براساس برنامه زمانبندی
4-5   چاپ فرم اصلی كه شامل آیتمهای اصلی پروژه و درصد پیشرفت و تاخیر می‌باشد و فرم ضمیمه آن كه در آن جزئیات پیشرفت عملیات نصب برجها و سیم كشی مشخص شده است

6. نرم افزار TF

1-6   دریافت كلیه اطلاعات لازم برای انجام محاسبات كشش و فلش از قبیل شرایط آب و هوایی ، مشخصات سیم، طول اسپن ها، پارامتر خط و غیره
2-6   انجام محاسبات كشش و فلش و نمایش جداول كشش و فلش
3-6   چاپ جداول كشش و فلش بطوریكه در كارگاه سیم كشی به راحتی مورد استفاده قرار گیرد

7. نرم افزار FONDAT

1-7   حاوی اطلاعات مربوط به عملیات اجرایی احداث فونداسیون در هر دوره زمانی
2-7   ورود اطلاعات مربوط به پروژه از قبیل برنامه زمانبندی ، مدت قرارداد و مشخصات خط از قبیل طول خط ، ولتاژ خط و غیره
3-7   اجرای برنامه در هر دوره زمتنی مورد نیاز و محاسبه درصد پیشرفت و تاخیر پروژه براساس برنامه زمانبندی
4-7   چاپ فرم اصلی كه شامل آیتمهای اصلی پروژه و درصد پیشرفت و تاخیر می‌باشد و فرم ضمیمه آن كه در آن جزئیات پیشرفت فونداسیون مشخص شده است

8. نرم افزار SOURAT

1-8   ورود اطلاعات اولیه مورد نیاز هر پروژه از قبیل قیمت واحد مربوط به ردیفهای قرارداد، مشخصات پروژه
2-8    ورود اطلاعات مربوط به هر صورت وضعیت ارسالی توسط پیمانكار
3-8    محاسبات مربوط به هر صورت وضعیت و دریافتی پیمانكار در پایان هر صورت وضعیت
4-8   چاپ نتایج محاسبات صورت وضعیت

9. نرم افزار کنترل قراردادها

1-9   قابلیت کار تحت شبکه را دارا بوده و چند نفر همزمان می توانند با آن كار نموده و باعث تسریع كار گردند
2-9   نرم افرار مورد نظر ، این امكان را بوجود می آورد تا تمامی مدیران پروژه به راحتی ، از طریق شبكه، كنترل و نظارت بر وضعیت پروژه ها را  در دست گیرند.
3-9
امكان ورود اطلاعات به شرح ذیل و دسته بندی اولیه آن :
الف) مشخصات پروژه شامل كلیه اطلاعات لازم
ب) قراردادهای هر پروژه (طراحی – نظارت) ، شامل كلیه اطلاعات لازم
ج) صورت وضعیتهای هر قرارداد(طراحی یا نظارت) ، شامل كلیه اطلاعات لازم
4-9   امكان محاسبه و چاپ فرم های برآورد نظارتی هر پروژه قبل از قطعی شدن قرارداد.
5-9   امكان انتقال اطلاعات فرم های برآورد هر پروژه به اطلاعات صورت وضعیت های آن.
6-9   امكان محاسبه و چاپ فرم های صورت وضعیت نظارتی  هر پروژه .
7-9   امكان محاسبه و چاپ فرم های كارت پروژه
8-9   امكان گزارشگیری كلی از قراردادهای در دست اقدام
9-9   امكان گزارشگیری كلی از قراردادهای پایان یافته بر اساس كارفرما و نوع پروژه
10-9   امكان گزارشگیری از مالیاتهای مكسوره جهت ارائه به اداره دارایی
11-9   فعال بودن سال و ماه مالی در تمام صورت وضعیتها و امكان دسته بندی قراردادها  و صورت وضعیتهای آنها بر اساس سال و ماه مالی(این خصیصه امكان انجام محاسبات تعدیل را بر اساس تعرفه سالیانه سازمان برنامه و بودجه فراهم می آورد)
12-9   فایلهای تعرفه ضرایب سازمان برنامه و بودجه ، از قبیل ضریب ویژگی ، ضریب آموزشی، ضریب توام ، ضریب تخصص و .
13-9   گزارش سلسله مراتبی از مبالغ خالص دریافتی پروژه ها به تفكیك نوع پروژه و كارفرما .

10. نرم افزار كنترل پروژه آذربایجان

1-10   ورود اطلاعات دستوركارهای استان آذربایجان
2-10   تهیه گزارش از اطلاعات وارد شده (گزارش‌های دسته بندی شده به تفكیك شهرستان و نوع پرونده ، گزار ش گیری از مبالغ دستوركارهای ارسالی (100% و غیر از 100%) به تفكیك نوع پروژه و گزارشهای پیشرفت فیزیكی

11. نرم‌افزار كنترل پروژه خوزستان

1-11    ورود اطلاعات دستوركارهای استان خوزستان
2-11   تهیه گزارش از اطلاعات وارد شده (گزارش های دسته بندی شده به تفكیك شهرستان و نوع پروژه ، گزارش گیری از مبالغ دستوركارهای ارسالی (100% و غیر از 100%) به تفكیك نوع پروژه و گزارش های پیشرفت فیزیكی

12. نرم افزار كنترل پروژه لرستان

13. نرم افزار صدور وضعیتها

14. نرم افزار بایگانی دستوركارها و لیست مصالح توزیع استان

1-14   ورود اطلاعات دستوركارها و لیست مصالح
2-14   تهیه گزارشات متنوع از اطلاغات وارد شده
3-14   ذخیره سازی كلیه اطلاعات پرونده ها در غالب فایل pdf

15. نرم افزار بانك اطلاعاتی مناقصات
1-15   تهیه گزارشات متنوع از اطلاعات مناقصات انجام شده و در حال انجام
2-15   تهیه گزارشات گرافیكی بر اساس قیمت های پیشنهادی و تراز شده

16. نرم افزار بانك اطلاعاتی كتابخانه (به همراه انواع جستجوهای متنوع)

17. نرم افزار سیستم دفترچه تلفن (به همراه انواع جستجوهای متنوع)

18. نرم افزار محاسبات پخش بار

1-18    انجام محاسبات پخش بار شبكه 20 كیلوولت
2-18   محاسبه ولتاژ گره‌های مختلف شبكه
3-18   محاسبه توان اكتیو و راكتیو عبوری از نقاط مختلف شبكه
4-18   محاسبه تلفات توان اكتیو در سكشن های مختلف شبكه
5-18   محاسبه طول انواع هادی موجود در شبكه
6-18   محاسبه طول كل فیدر
7-18   ترسیم گراف تغییرات ولتاژ در طول شبكه
8-18   امكان ترسیم شبكه

19. نرم افزار محاسبات اتصال كوتاه

1-19   محاسبه جریان اتصال كوتاه تك فاز در دو حالت مینیمم و ماكزیمم روی كلیه گره‌های شبكه
2-19   محاسبه جریان اتصال كوتاه سه فاز

20. نرم افزار محاسبات خازن گذاری 20 كیلوولت

1-20   تعیین محل و مقدار خازن مورد نیاز در شبكه 20 كیلوولت
2-20   بررسی تغییرات ولتاژ قبل و بعد از نصب خازن در طول فیدر
3-20   بررسی وضعیت الكتریكی شبكه قبل و بعد از خازن
4-20   ترسیم گراف تغییرات ولتاژ قبل و بعد از نصب خازن در حالتهای مینیمم و ماكزیمم بار

21. نرم افزار محاسبات خازن گذاری شبكه‌های فشار ضعیف

1-21   تعیین محل و مقدار خازن مورد نیاز در پستهای توزیع
2-21   بررسی تغییرات ولتاژ قبل و بعد از خازن
3-21    بررسی وضعیت الكتریكی شبكه قبل و بعد از خازن
4-21   ترسیم گراف تغییرات ولتاژ قبل و بعد از نصب خازن در حالتهای مینیمم و ماكزیمم بار

22. نرم افزار محاسبات مركز ثقل فیدرهای 20 كیلوولت

1-22   تعیین مركز ثقل بار فیدرهای 20 كیلوولت
2-22   ترسیم شمای تك خطی (جغرافیایی ) فیدر 20 كیلوولت و نمایش مركز ثقل فیدر روی نقشه مذكور

23. نرم افزار محاسبات تعویض هادی در شبكه 20 كیلوولت

1-23    امكان تعویض هادی روی سكشن های مورد نظر شبكه و انجام محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه در دو حالت قبل و بعد از تعویض هادی

24. نرم افزار محاسبات مكانیكی شبكه‌های توزیع ( فشار متوسط )

1-24    امكان انتخاب شرایط آب و هوایی استاندارد و تعریف شرایط آب و هوایی برای شرایط خاص
2-24   امكان انجام انواع طراحی در شبكه‌های 20 كیلوولت ( تك مداره ، دومداره ، سه مداره ، انواع طراحی‌های خاص، طراحی در زوایا شیبها و درّه) و ضمناً طراحی های مذكور را می توان به صورت تك پایه و یا دو پایه انجام داد
3-24    امكان انجام طراحی بهینه (كه از نظر فنی و اقتصادی قابل توجیه باشد)
4-24   طراحی براساس محدودیت تجهیزات
5-24   نمایش تاثیر پارامترهای مختلف طراحی در نتایج محاسبات
6-24   ارائه كلیه اطلاعات مربوط به اجرای خط طراحی شده (جداول پایه، كشش ، فلش)
7-24    در اختیار قرار دادن مشخصات فنی تجهیزات مورد استفاده در محاسبات مكانیكی
8-24    امكان تغییر جداول تجهیزات موجود با توجه به تغییرات مشخصات فنی آنها
9-24    ذخیره و بازاریابی طراحی های انجام شده
10-24    امكان گزارش گیری و چاپ نتایج محاسبات

25. نرم افزار محاسبات الكتریكی شبكه های فشار ضعیف (محاسبات سطح مقطع )

1-25   امكان انجام محاسبات شبكه های موجود یا پیشنهادی در مسیرهای اصلی یا فرعی به صورت تك فاز یا سه فاز و با آرایش كابل یا سیم و به صورت تك رشتهای ، دورشته ای یا سه و چهار رشته ای و تعیین نوع هادی آلومینیوم یا مس
2-25   محاسبات الكتریكی كابل در زمین با در نظر گرفتن ضرائب تصحیح دمای زمین ، مجاورت كابلها ، عمق دفن كابل و مقاومت مخصوص خاك  – كابل در هوا با در نظر گرفتن ضریب تصحیح دمای هوای محیط  – سیم در هوا با در نظر گرفتن ضریب تصحیح دمای هوای محیط
3-25   تعیین سطح مقطع هر سكشن براساس جریان و افت ولتاژ آن سكشن
4-25   تغییر نوع هادی یك یا چند سكشن پس از انجام محاسبات
5-25   رسم و چاپ دیاگرام تك خطی محاسبات الكتریكی در مسیرهای اصلی و فرعی با اكتساب نتایج مدل بار مشتركین و میانگین مصرف سرانه هر مشترك با اعمال ضرائب رشد وتوسعه و تعداد سال بهره برداری
6-25   انجام محاسبات سطح مقطع استاندارد سكشن ، جریان سكشن ، جریان مجاز هادی (بدون اعمال ضرائب تصحیح ، با اعمال ضرائب تصحیح) ، افت ولتاژ سكشن ، افت ولتاژ از منبع تا انتهای مسیر ، نوع هادی سكشن ، میانگین مصرف سرانه ، ضریب رشد منطقه با اكتساب تعداد سال بهره برداری ، ضریب توسعه منطقه با اكتساب تعداد سال بهره برداری ، میانگین مصرف سرانه هر مشترك با اعمال ضرائب رشد و توسعه
7-25   دیاگرام تك خطی محاسبات الكتریكی
8-25   انجام محاسبات كابل های یك تا شش مداره از جنس آلومینیوم یا مس (  pvc  یا  xlpe  ) بازره یا بدون زره
9-25   محاسبات كابلهای زمینی داخل مجرا

26. نرم افزار    ISO 9001-2008

1-26   امكان ورود اطلاعات روشهای اجرایی و دستورالعملها
2-26   امكان گزارش گیری لیست توزیع روشهای اجرایی و دستورالعملها

27. نرم افزار گزارشات نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای جنوب غرب تهران

28. نرم افزار مدیریت بازدید و برنامه ریزی اجرا

1-28    امكان ذخیره و بازیابی مشخصات كارفرما ، پست فوق توزیع ، مشخصات سیستم پروژه و فیدرها
2-28   امكان ورود اطلاعات بازدیدهای خطوط و پست برای كلیه شهرستانهای توزیع استان
3-28   امكان محاسبات هزینه ها دراولویت های 1و2و3و4 در مقاطع مختلف در بازدید خطوط و پست
4-28   امكان گزارش گیری از اطلاعات كارفرما، پست فوق توزیع، مشخصات سیستم پروژه و فیدرها، بازدید خطوط و پست
5-28   امكان ذخیره و بازیابی و گزارش گیری از فهرست بها بهره برداری و نوسازی
6-28   آنالیز معایب كل فیدر به تفكیك نوع اعتبارات همراه با گزارش گیری
7-28   آنالیز اجناس كل فیدر به تفكیك نوع اعتبارات همراه با گزارش گیری
8-28   نتیجه گیری كلی از محاسبات شامل : (كل هزینه سرمایه ای – كل هزینه جاری – مانده اعتبارات سرمایه ای – مانده اعتبارات جاری)
9-28   به دست آوردن محاسبات جاری و سرمایه ای فیدرها
10-28   به دست آوردن محاسبات كلی هزینه ها در چهار اولویت
11-28   ایجاد و محاسبه فرم تامین اعتبار جاری شامل : تعداد و قیمت كل هزینه های فعالیت ها و اجناس مورد نیاز
12-28   ایجاد و محاسبه دستوركار شامل: قیمت اجناس – دستمزد نوسازی – دستمزد جاری و مابه التفاوت

1. فاز جدید نرم افزار محاسبات مكانیكی شبكه‌های توزیع (فشار متوسط )

1-1  محاسبات كابل خودنگهدار
2-1  محاسبات تك مداره خاص حالت پرچمی

2. فاز جدید نرم افزار محاسبات الكتریكی شبكه های فشار ضعیف (محاسبات سطح مقطع )

1-2  محاسبات روشنائی به همراه بانك مشخصات لامپها و آرایشهای روشنائی

3. نرم افزار محاسبات مكانیكی شبكه های توزیع ( فشار ضعیف )

4. نرم افزار محاسبات فونداسیون (بخش سازه و ساختمان)

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 لیسانس كامپیوتر – نرم افزار 1
2 لیسانس كامپیوتر – سخت افزار 1

ردیف نوع تجهیزات تعداد
1 کامپیوتر 131
2 لب تاب 28
2 پرینتر 127
2 اسکنر 47