حوزه انرژی های نو وتجدید پذیر

 • ارائه خدمات فنی ، مهندسی و مطالعات امکان سنجی در بخش انرژی های نو و تجدید پذیر
 • ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر (بادی، خورشیدی، بیوماس)
 • ارائه خدمات فنی، مهندسی و اقتصادی، امکان‌سنجی و انجام مطالعات اتصال به شبکه‌های انتقال و توزیع نیروی برق به سرمایه گذاران
 • تهیه مطالعات طرح توجیهی نیروگاه های تجدیدپذیر و نیروگاه های پراکنده جهت ارائه به بانک های عامل

برخی از تجربیات

 • خدمات مهندسی نیروگاه‌های پراکنده و تعیین و بررسی تجهیزات حفاظتی و مخابراتی و شرایط هماهنگی حفاظتی نیروگاه‌ها در شبکه برق منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق اصفهان
 • خدمات مشاوره و مهندسی نیروگاه 185 کیلوواتی خورشیدی برق منطقه‌ای اصفهان
 • خدمات مشاوره و انجام مطالعات نیروگاه‌های خورشیدی برق منطقه‌ای اصفهان
 • پروژه امکان‌سنجی و مطالعات نیروگاه‌های خورشیدی برق منطقه‌ای اصفهان (مشاور شركت برق منطقه‌ای اصفهان درزمینه نیروگاه‌های خورشیدی)
 • پروژه مشاور مولدهای مقیاس كوچك و نیروگاه‌های خورشیدی شركت توزیع استان اصفهان
 • پروژه امکان‌سنجی و انجام مطالعات و مشاور نیروگاه‌های خورشیدی برق منطقه‌ای یزد (مشاور شركت برق منطقه‌ای یزد درزمینه نیروگاه‌های خورشیدی)
 • پروژه مطالعات جامع و مشاور مولدهای مقیاس كوچك و نیروگاه‌های خورشیدی شركت توزیع برق استان یزد (مشاور شركت توزیع برق استان یزد درزمینه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مقیاس كوچك)
 • مشاور سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری از انرژی برق ایران (ساتبا) جهت مناقصه نیروگاه 150 مگاواتی در استان یزد
 • مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی شرکت غدیر در منطقه جرقویه
 • انجام مطالعات اتصال به شبكه نیروگاه 45 مگاواتی خورشیدی شركت پارسیان موحد
 • انجام مطالعات اتصال به شبكه نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی شركت توسعه اسكان شرق
 • انجام مطالعات اتصال به شبكه و طرح توجیهی نیروگاه 7 مگاواتی بیوگاز شركت پیشگامان نصف جهان
 • انجام مطالعات اتصال به شبكه نیروگاه 50 مگاواتی بادی شرکت سازگار تجارت فردا
 • انجام مطالعات اتصال به شبکه برای بیش از 40 نیروگاه پراکنده
 • انجام مطالعات اتصال به شبکه برای بیش از 50 نیروگاه تجدیدپذیر
 • انجام مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی بیش از 20 نیروگاه پراکنده و تجدیدپذیر