حجم قراردادهای شرکت در این بخش تاکنون 81.009.650.121 ریال می باشد

پروژه های بخش

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 نظارت بر اجرای پروژه های بهره برداری توزیع
نواحی مهرماه 93
توزیع نیروی برق نواحی استان تهران 93/04/01 94/03/31
2 نظارت بر اجرای طرح های سرمایه ای ، برداشت
اطلاعات موقعیت مكانی ، بهره برداری و كارگاههای تیرسازی
توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 93/06/01 94/05/31
3 نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای توزیع
نیروی برق استان گیلان
توزیع نیروی برق گیلان 93/06/01 94/05/31

ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع
1 نظارت بر طرح و اصلاح و بهینه سازی شبکه های برق شرکت توزیع برق
استان لرستان
1379
2 نظارت بر طرح و توسعه و احداث
شبکه های برق شرکت توزیع برق استان لرستان
1379
3 نظارت بر توسعه و احداث و
بهینه سازی شبکه های برق شرکت توزیع برق استان قم
1380
4 نظارت بر توسعه و احداث و
بهینه سازی شبکه های برق شرکت توزیع برق استان قم
1380
5 نظارت برق شبکه های برق توزیع استان قم 1381
6 نظارت بر طرح اصلاح و بهینه سازی شبكه های شركت توزیع برق استان لرستان 1381
7 نظارت بر طرح توسعه و احداث و
چاه  آب کشاورزی شبکه های شرکت توزیع برق استان لرستان
1381
8 نظارت بر طرحهای روشنایی معابر و برق روستایی شبکه های شرکت توزیع
برق استان لرستان
1381
9 نظارت بر شبکه های برق شبکه های توزیع برق جنوب شرق و تهران (مناطق
افسریه – هفت تیر)
1382
10 نظارت بر شبکه های برق شرکت توزیع برق اهواز 1382-1383
11 نظارت بر شبکه های شرکت توزیع
برق استان یزد
1382

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 حق الزحمه نظارت كارگاهی بر اجرای
روشنایی مسیرهای تنگ چنار -مهریز و یزد ـ تفت و حوزه های همجوار
یزد
شركت راه و ترابری استان یزد 83/08/19 84/04/19
2 طرح و نظارت بر ساماندهی شبكه های برق
شركت توزیع شهرستان خمین
شركت برق منطقه ای باختر 83/09/15 84/10/01
3 نظارت بر شبكه های برق توزیع استان
لرستان (حوزه یك) خرم اباد ـ كوهدشت ـ پلدختر
شركت برق منطقه ای باختر 84/04/01 85/04/01
4 نظارت بر شبكه های توزیع برق استان
فارس ( 2 )
شركت برق منطقه ای فارس 85/01/01 86/08/30
5 نظارت برشبكه های توزیع برق استان
لرستان (حوزه یك)خرم آباد_كوهدشت _ پلدختر)
شركت برق منطقه ای باختر 85/04/01 86/04/31
6 نظارت بر شبكه های توزیع نیروی برق
استان لرستان( حوزه یك )
شركت برق منطقه ای باختر 86/05/01 86/08/01
7 نظارت بر شبكه های توزیع نیروی برق
استان لرستان (حوزه یك)
 توزیع برق استان لرستان 86/08/01 86/12/29
8 نظارت بر شبكه های توزیع استان فارس
دو
شركت توزیع نیروی برق استان فارس 86/09/01 86/12/29
9 نظارت بر پروژه های بهره برداری مناطق
جنوبی توزیع خوزستان
شركت توزیع نیروی برق خوزستان 87/04/30 88/04/30
10 نظارت عالیه در مناطق نمونه طرح کاهش
تلفات و بهینه سازی مصرف برق شبکه توزیع
شرکت سابا 88/10/08 89/05/08
11 خدمات مشاوره نظارت بر شركتهای توزیع
شهرستان و استان اصفهان ، یزد ، چهار محال …
توانیر 89/09/08 90/09/08
12 نظارت بر پروژه های سرمایه ای توزیع
قائم مقام و معاونت اجرایی جنوب غرب
توزیع تهران بزرگ قائم مقام 88/03/01 90/02/31
13 نظارت بر شبكه های توزیع برق جنوب
استان كرمان
شركت توزیع نیروی برق جنوب كرمان 89/02/15 90/02/15
14 نظارت بر شبكه های توزیع برق جنوب
استان كرمان
توزیع نیروی برق جنوب استان كرمان 90/02/15 91/02/15
15 نظارت شبكه های توزیع برق استان چهار
محال و بختیاری سال 89
توزیع نیروی برق استان چهارمحال و
بختیاری
89/03/01 90/03/01
16 نظارت شبكه های توزیع استان چهار محال
و بختیاری
توزیع نیروی برق استان چهارمحال و
بختیاری
90/03/01 91/03/01
17 نظارت شبكه های توزیع مناطق شرق و غرب
كرج .مهرشهر . ساوجبلاغ . نظرابادو طالقان
توزیع نیروی برق غرب استان تهران 90/03/01 91/02/31
18 نظارت بر پروژه های توزیع برق جنوب
استان كرمان ‌‌‌‌‌- عمرانی
توزیع نیروی برق جنوب استان كرمان 90/04/16 90/04/31
19 خدمات مشاوره ونظارت بر شركتهای توزیع
استان گیلان
توانیر 90/07/04 91/01/04
20 نظارت بر پروژه های توزیع برق جنوب
استان كرمان ‌‌‌‌‌- عمرانی
توزیع نیروی برق جنوب استان كرمان 90/04/16 90/04/31
21 خدمات مشاوره ونظارت بر فعالیتهای
خدمات مشتركین و لوازم اندازه گیری
شركت توزیع برق استان كرمانشاه 90/05/01 91/05/01
22 طرح جامع شهرستان همدان منطقه خضر توزیع برق استان همدان 90/06/20 91/06/20
23 نظارت شبكه های توزیع استان چهار محال
و بختیاری
توزیع نیروی برق استان چهارمحال و
بختیاری
90/03/01 91/03/01
24 نظارت شبكه های توزیع مناطق شرق و غرب
كرج .مهرشهر . ساوجبلاغ . نظرابادو طالقان
توزیع نیروی برق غرب استان تهران 90/03/01 91/04/31
25 خدمات مشاوره ونظارت بر فعالیتهای
خدمات مشتركین و لوازم اندازه گیری
شركت توزیع برق استان كرمانشاه 90/05/01 91/05/01
26 نظارت شبكه های توزیع مناطق شهریار.
ملارد . جنوب كرج . شهرقدس و اشتهارد
شركت توزیع نیروی برق استان البرز 91/04/01 92/04/31
27 نظارت بر پروژه های سرمایه ای و بهره
برداری توزیع استان چهارمحال بختیاری
توزیع نیروی برق استان چهارمحال و
بختیاری
91/04/01 92/04/31
28 نظارت بر پروژه های بهره برداری در
سطح شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
توزیع نیروی برق تهران بزرگ 92/04/01 93/04/31
29 نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای ،
GIS ، ساختمانی و فعالیتهای بهره برداری
توزیع نیروی برق استان چهارمحال و
بختیاری
92/05/01 93/05/31

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 فوق لیسانس برق قدرت 4
2 لیسانس برق قدرت 33
3 لیسانس تكنولوژی برق شبكه های
انتقال و توزیع
8
4 لیسانس تكنولوژی برق قدرت 3
5 لیسانس تكنولوژی برق الكترونیك 1
6 لیسانس برق الكترونیك 13
7 لیسانس كامپیوتر – نرم افزار 1
8 لیسانس عمـران 1
9 لیسانس ریاضی 1
10 لیسانس معماری 1
11 لیسانس حسابداری 1
12 لیسانس ادبیات 1

ردیف مشخصات تــعداد
1  GPS و نرم افزار مربوطه 10
2  DATA LOGGER 3
3 دستگاه آمپرمتر چنگكی 4
4  ثبات پارامترهای شبكه های توزیع 8
5  اندازه گیر سافت لیزری (DISTO) 2
6  فازیاب 2
7  مولتی متر 2
8  دوربین عكاسی دیجیتالی CANON 3
9  مولتی متر كلمپی 6
10  ارت تستر 2
11 چرخ متر 50
12 دیتا ویدئو پرژكتور 1
13 دوربین عكاسی دیجیتالی CANON 3
14 دوربین فیلمبرداری CANON 1
15 ضخامت سنج مدل EBAN1000 2
16 متر 200